Hurra! Nu får alla elever rätt till läromedel enligt lag!

I juli skrivs elevers rätt till läromedel in i skollagen. Det är ett viktigt steg för att skapa bättre förutsättningar för alla elever att ta till sig kunskap och för att läromedel av hög kvalitet ska bli en självklarhet på alla skolor.

asset_image

Lagändringen som börjar gälla den 1 juli innebär att alla elever utan kostnad ska ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling. Lagändringen är ett resultat av den läromedelsutredning som leddes av Gustav Fridolin. 

– Vi drog i utredningen slutsatsen att det sannolikt inte finns någon enskild insats som kan göras lika snabbt eller kostnadseffektivt för att öka skolans likvärdighet, minska lärarnas arbetsbörda och förbättra elevernas lärande och läsning som en stärkt ställning för läroböckerna och andra läromedel, säger Gustav Fridolin.

Lärare ska välja läromedel som passar bäst 
Den kommande ändringen i skollagen definierar specifikt vad som avses med läroböcker, läromedel och lärverktyg samt förtydligar elevers rättigheter till dessa resurser. 

För lärare innebär de nya riktlinjerna en möjlighet att välja läromedel som bäst passar deras undervisningsmetoder och elevernas behov.

Maria Wiman är lärare och krönikör på Vi lärare och lyfter vikten av tillgängliga och kvalitetssäkrade läromedel i den svenska skolan. 

– I min egen undervisning jobbar jag gärna ämnesövergripande, gärna tillsammans med kollegor med projektbaserat lärande, där eleverna till exempel driver kampanjer eller demonstrerar och agerar. Men jag har ändå alltid haft ett läromedel i bakgrunden, säger Maria Wiman.

Läromedel är som en ryggrad i vår undervisning, som bedrivs över hela landet.  I en drömvärld skulle alla elever ha varsitt läromedel i samtliga ämnen på skolan.
Maria Wiman, lärare 

Läromedel –  en ryggrad i undervisningen 
Maria pekar på hur läromedel inte bara är en nödvändighet för undervisningen utan också en trygghet för lärare att bygga sin pedagogik kring.

– Utan läromedel saknar vi något att hålla i. Läromedel är som en ryggrad i vår undervisning, som bedrivs över hela landet, säger Maria. 

Trots det har många skolor ofta bara en klassuppsättning läromedel, vilket tvingar lärarna att kompromissa med sina lektioner.

Alla elever ha varsitt läromedel både digitala och analoga

–  I en drömvärld skulle alla elever ha varsitt läromedel i samtliga ämnen på skolan. Vi skulle kunna tänka oss både digitala och analoga läromedel. Det vill säga den revolutionerande tanken att man kan jobba med både skärm och pärm, säger Maria.  

– Vilken ljus framtid vi skulle få om vi faktiskt kunde få basala arbetsmaterial att jobba med i svensk skola. Det borde ju vara så absolut självklart, avslutar Maria.


Använd statsbidraget för läromedel!

Regeringen har satt fokus på kunskap och vill förbättra tillgången till högkvalitativa läromedel i skolan genom ett statsbidrag för inköp av läromedel.

Passa på att planera inköpen för nästa läsår och använd statsbidraget för 2024 för att fylla klassrummen med uppdaterade, högkvalitativa läromedel! 

Läs mer om statsbidrag för läromedel 2024 

02 Maj 2024