Digitala läromedel på gymnasieskolorna i Skellefteå rustar eleverna för framtiden

Skellefteå kommun erbjuder idag alla elever och lärare på kommunens gymnasieskolor digitala läromedel i alla ämnen. De fångar elevernas uppmärksamhet och fördelarna är ständig tillgång till uppdaterade läromedel och möjlighet till anpassningar. Möt rektor, IKT-pedagoger och lärare.

  

Allt fler gymnasieskolor väljer idag digitala läromedel. Den digitala processen i Skellefteå kommun har utgått från en strategi att arbeta för att digitalisera mer och mer i lämplig takt. 

– För oss var det viktigt att välja en leverantör med digital mognad för att hitta en lösning som var tekniskt och ekonomisk möjlig att genomföra, säger Tommy Lindmark, rektor och IT-strateg.
 
Erbjuder digitala läromedel i alla ämnen 

Under 2017 togs beslut att alla elever i åk 1 i gymnasiet skulle erbjudas digitala läromedel i de vanligaste ämnena som svenska, matematik, engelska med mera.

– Under det senaste året har vi växlat upp, då vi erbjuder alla elever och lärare på kommunens gymnasieskolor möjlighet att använda Gleerups digitala läromedel både i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen, säger Tommy Lindmark.

För lyckad implementering krävs samarbete
Tobias Lundmark och David Fahlesson är it-pedagoger för gymnasieskolorna i kommunen och har bland annat fått en administrativ roll för de digitala läromedlen.

– Vi har hamnat i en mellanroll mellan IT, Gleerups och lärarna och det är viktigt att det finns någon på skolorna som kan ta den rollen initialt. Det behövs för att förmedla korrekt information, säger Tobias Lundmark.

– Vi ser att för en lyckad implementering krävs att det finns lärare i olika ämnen som kan fungera som ambassadörer för de olika läromedlen, säger David Fahlesson.

De största fördelarna med att jobba digitalt i gymnasiet tycker Tobias och David är uppdaterade läromedel, ständig tillgång till dem, utökat textbegrepp, anpassningar och stöd för formativt arbete.

Positiv upplevelse med Gleerups digitala läromedel 
Maria Berglund är lärare på Baldergymnasiet och använder Gleerups digitala läromedel i religionskunskap och i svenska.

– Som helhet är det en positiv upplevelse att jobba med Gleerups digitala läromedel. De har varit såväl pedagogiska och ämnesmässigt uppdaterade som interaktiva och elevaktiva. Svårigheter som dykt upp har dels varit knutna till elevens förförståelse för digitala lässtrategier och vanligt tekniskt strul, säger hon.

Fångar fler ungdomars uppmärksamhet 
Maria upplever ett vidgat textbegrepp och elevaktivitet i de digitala läromedlen till exempel att genomgångsavsnitten blandar filmklipp med traditionella textavsnitt och bilder. 

– Jag tror att det upplägget fångar fler ungdomars uppmärksamhet och fokus, jämfört med traditionella, analoga läromedel, säger Maria Berglund.

Smidigt att anpassa undervisningen 
– Det är smidigare i de digitala läromedlen att anpassa undervisningen individuellt i och med funktionen att lägga till material. Sedan ska man inte underskatta att alla elever har tillgång till uppläst text via talsyntes, och jag ser i klassrummet att många elever idag gärna lyssnar på texten, trots att de formellt sett inte har några läs- och skrivsvårigheter, säger Maria Berglund.
 
Relevans inför framtiden
I framtiden kommer dagens elever att möta och arbeta med fler digitala texter. I och med att gymnasieskolorna i Skellefteå erbjuder digitala läromedel får undervisningen relevans framåt.

– Gymnasieelever idag behöver få utveckla sina digitala lässtrategier – här behöver skolan lägga ett större undervisningsfokus, oavsett ämne, säger Maria. 
 
Eleverna måste knäcka digitala lässtrategikoden
Eleverna tyckte initialt att det var jobbigt att lära sig att läsa digitala texter och Maria har fått lägga kraft och energi på digitala lässtrategier i undervisningen.  

– När eleverna knäckt den ”digitala lässtrategikoden” och fått en förståelse för den digitala textens uppbyggnad, har det digitala läromedlet alltmer blivit en tillgång. Idag förstår eleverna i större utsträckning läromedlets uppbyggnad bättre, säger Maria Berglund. 

Nöjd med supportstöd och fortbildning
– Vi har haft ett bra stöd från Gleerups när det gäller teknisk support och fortbildning, säger Tommy Lindmark.

Han tror att om två-tre år kommer ännu fler gymnasieskolor välja digitala läromedel. 

– Det mesta kommer handla om digitala läromedel då. Men det är viktigt att man använder de möjligheter som digitala läromedel kan erbjuda. Till exempel adaptiva funktioner och flera valmöjligheter, avslutar Tommy Lindmark. 

Nyfiken på Gleerups digitala läromedel för gy?
Prova vilka läromedel du vill gratis i 30 dagar.


 

26 Apr 2019