Gediget lärarstöd för nya Gleerups vård och omsorg

Nya Gleerups vård och omsorg, våra viktigaste läromedel någonsin, är läromedel utvecklade för vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasiet som på vuxenutbildning. Till alla läromedel finns ett gediget lärarstöd i form av tryckta lärarhandledningar och digitala lärarlicenser. Men vad innehåller egentligen detta lärarstöd? Hur kan materialet stötta din undervisning?

Den 1 juli 2021 förändrades programstrukturen för vård- och omsorgsutbildningen. Det innebär ändrade kurser för vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasiet som på vuxenutbildning. Förändringarna syftar till att skapa en utbildning som blir mer enhetlig på ett nationellt plan.

Lärarmaterial till alla nya läromedel
På Gleerups har vi arbetat på för fullt för att utveckla en rad nya läromedel anpassade till de nya ämnes- och kursplanerna. Vi har tagit fram en titel till varje ny kurs och för varje titel finns även ett gediget lärarstöd. Materialet följer samma centrala innehåll som du hittar i läromedlet och ger dig stöd till din undervisning. 

Hur kan lärarmaterialet stötta undervisningen?
I lärarmaterialet hittar du inledningsvis Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan som följs av kunskapskraven för den specifika kursen. Varje avsnitt i lärarmaterialet innehåller:

Introduktion till avsnittet med koppling till Skolverkets styrdokument
Till dig som undervisar, med tips på vad du kan tänka på vid genomförande. Mycket fokus
ligger på språkutvecklande undervisning
Lektionsförslag med konkreta uppgifter och övningar med tillhörande beskrivning, förklaring och ibland kopieringsunderlag kring upplägg och genomförande
Lösningsförslag till läromedlets alla instuderingsfrågor
Boktips och länkar
Ord att öva på översatta till arabiska

Använd lärarmaterialet som ett smörgåsbord!
Eftersom bredden inom vård och omsorg är stor varierar även bredden på lektionsförslagen i lärarmaterialet. Det är många förslag att välja mellan som är tänkta att skapa bra förutsättningar för en varierande undervisning samt ge möjlighet till lärande och utveckling för eleverna på olika pedagogiska sätt. 

Använd lärarmaterialet som ett smörgåsbord! Välj det som passar just dina elever och din undervisning bäst och som känns mest relevant.

29 Okt 2021