Gästskribent: Digitala läromedel underlättar vardagen på Drottning Blankas gymnasieskola

På Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad underlättar digitala läromedel vardagen för både elever och lärare. Pedagogiska fördelar och funktioner gynnar individanpassning och inlärning. Idag skriver lärarna om sina erfarenheter från ett digitalt arbetssätt.

På Drottning Blankas gymnasieskola i Kristianstad har vi arbetat med 1-1 där varje elev har en egen dator, sedan skolan startade 2010. Detta var en bra grund när vi började använda Gleerups digitala läromedel i augusti 2018. Skolan har både högskoleförberedande program och yrkesprogram och vi har provat läromedlen till båda sidor. När man är en skola som har byggt upp sin verksamhet kring digitala verktyg är det en stor fördel att arbeta med digitala läromedel.

Enkelt ta till sig digitala läromedel
Eftersom eleverna är vana med datorer och olika digitala verktyg har de enkelt tagit till sig de digitala läromedlen. Många av eleverna hade även erfarenhet av digitala läromedel från grundskolan. Traditionen med 1-1 på skolan har även underlättat för oss lärare när vi började med Gleerups. En del av oss var helt nya och andra hade mer erfarenhet. 

Enkelt att logga in 
En fördel med Gleerups digitala läromedel är att det har varit enkelt att synkronisera Gleerups med de system vi redan jobbar med som Google apps for Education. Eleverna har enkelt loggat in utan att behöva krångla med att komma ihåg inloggningsuppgifter och lösenord med hjälp av Google. Att det även går att dela material från läromedlen direkt till vår lärplattform (Google Classroom) har underlättat planeringen och användandet. Vi försöker skola våra elever (och personal) att jobba så mycket som möjligt i Classroom. När eleverna kan komma åt övningar, texter, filmer och annat material direkt via Classroom försvinner känslan att man jobbar i olika system vilket kan skapa förvirring och trösklar för användandet. 

Underlättar för många elever
En annan pedagogisk fördel med att arbeta med digitala läromedel är att det verkligen underlättar för så många av våra elever med olika former av dyslexi/läs-och skrivsvårigheter etc. Även som lärare underlättar detta i vardagen, då man inte alls på samma sätt behöver lägga tid på att se till att texter finns tillgängliga i “lyssningsbar form”. Allt finns redan i det digitala läromedlet! 

Gynnar språkundervisning 
Elever kan även, på ett mycket enkelt sätt, översätta och lyssna på uttalet av både ord och texter, vilket gynnar inlärningen för samtliga elever i till exempel språkundervisning. Eftersom våra elever alltid behöver ta med sig sin dator både hem och till skolan, innebär det också att de alltid har sina digitala läromedel med sig. Bortglömt material är ett minne blott.

För att kunna jobba ännu mer digitalt hade det varit bra om man i framtiden kan koppla samman Gleerups material med program som låser datorn, ex Digiexam eller Inspera. Det hade bidragit till att man kan använda Gleerups inom ännu fler områden och med alla digitala verktyg vi använder oss av. 
 
Fördel med digital vana

Det är en fördel med en viss digital vana på skolan för att enkelt komma igång med Gleerups. Det har fungerat på Drottning Blanka eftersom det har varit tydligt för kollegor vem man ska gå till om det krånglar eller om det behövdes läggas till en ny elev i en grupp. De problem som vi stötte på löstes snabbt inom skolan eller med hjälp av Gleerups support. Är skolan ovan med digitala verktyg och hjälpmedel och inte har den struktur i verksamheten som krävs kommer alla nya digitala verktyg och redskap bli en utmaning oavsett hur användarvänligt det är. 

Lärarna på Drottning Blankas gymnasieskola Kristianstad

Läs mer om Drottning Blankas gymnasieskola Kristianstad

19 Aug 2019