En homogen digital lärmiljö för både lärare och elever på Bladins gymnasium

Bladins gymnasium i Malmö erbjuder sina elever en stor bredd av digitala läromedel och en homogen lärmiljö, något som uppskattas av både lärare och elever. Att kunna bygga sin undervisning i ett flöde bestående av egen text, resurser från nätet och material från Gleerups i Google Classroom är smidigt. Här beskriver läraren Axel Hambraeus  sin vardag med digitala läromedel. 

Vi skaffade oss datorer rätt sent på Bladins gymnasium. Det blev inga stora datorsalar att boka, men projektorer och laptops att ta när de behövdes. Detta var på 90-talet, och valet kändes rätt.  Visst vill vi vara i framkant, men det nya hypade får gärna mogna en smula så att barnsjukdomar hinner slipas bort och den verkliga nyttan lyser fram. Sedan kör vi fullt ut. När vi gick över till en dator per elev blev det Google, och Chromebooks så fort konceptet satt sig och kvaliteten stabiliserats. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningar de kan få.

Digitala läromedel har funnits en tid nu. Vi har testat en del varianter genom åren men länge såg vi inte det stora mervärdet i “bok på burk”. Det räckte inte med att skolväskan blir lättare eller att en viss interaktivitet började krypa fram. Lärobjekt på webben och flöden i Classroom kompletterade de tryckta böckerna. Fram till hösten 2017. Nu var det dags!

Uppskattar stora bredden för gymnasiet
Gleerups har ett gediget och väl inarbetat sortiment av läromedel, med stor bredd över de flesta kurser vi ger på Bladins. Vi kan därför erbjuda våra elever en homogen lärmiljö där de känner sig hemma i sin inloggningsportal och med Gleerups digitala läromedel. I mina kurser använder jag de digitala läromedlen Impuls fysik och Exponent matematik. Bra redan i tryckt form, men nu passar den digitala versionen vår moderna undervisning betydligt bättre. De funktioner som ges utöver vad ett konventionellt tryckt läromedel klarar av, har mognat.

Kan enkelt länkas i Google Classroom
Med Gleerups digitala läromedel kan artiklar enkelt länkas in i Classroom, så kursen jag håller växer fram i ett flöde bestående av min egen text, importerade objekt från nätet och material från Gleerups. Filmade genomgångar, snygga demo-labbar eller Geogebra- animationer direkt från läromedlet. Helt integrerat. 

Kvalitetssäkrat material
När material hämtas från Gleerups läromedel så vet jag att det har en konsekvent och kontrollerad hög kvalitet, säkrad och kontrollerad av förlaget. Och skulle det vara något som känns tveksamt i innehållet så finns numera en mycket väl fungerande supportfunktion, alltid lättåtkomlig med en länk längst ner på sidan. Ett digitalt läromedel kan löpande förfinas, och tryckfel åtgärdas efterhand.

Testa dig själv-diagnoser
Digitala och återkopplande Testa dig själv-diagnoser kan följas upp på ett åskådligt vis av oss lärare. Elevernas resultat visas överskådligt så jag vet att testet genomförts och vilken nivå eleven nådde. Om jag vill studera specifika frågor och följa upp de delmoment eleven haft svårt för så går även detta. Formativ återkoppling underlättas. Naturligtvis finns mängder av andra möjligheter, som redan känns självklara och oumbärliga. 

Bygger undervisning kring flöde
Idag bygger jag min undervisning helt kring det skelett, den struktur som flödet i Google classroom ger. Jag kan lägga in material inför en lektion, be elever se en filmad genomgång eller läsa en länkad artikel som förberedelse. Eller bara visa vad som är på gång. Ge ett smakprov. Reta nyfikenheten.

Jag kan lika gärna komplettera det vi gått igenom under lektionen i efterhand. Be elever följa upp ett resonemang eller genomföra en uppgift. Eller så bara noterar jag vad vi genomfört, som minnesanteckning för gruppen. Och flödet finns kvar där för oss alla. Även elever som varit sjuka. Dokumenterat tillgängligt i våra digitala enheter/datorer under hela min kurs. 
Hur skulle jag lyckas göra detta smidigt med ett tryckt läromedel?

Axel Hambraeus, lärare Bladins gymnasium

Mer om Bladins gymnasium
Följ Bladins på Instagram

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

 

20 Feb 2020