Gästblogg Jenny Nyberg – Framgångsrik digital skolutveckling 

Hur leder man en skolas förändringsarbete framgångsrikt? Hur får man medarbetare att bli delaktiga i verksamhetens digitala utveckling? Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan i Malmö med lång erfarenhet av digital skolutveckling är aktuell med nya boken Organisera för en digital skola. Här skriver hon om förändringsprocessen och skolutveckling.   

Jag har fått den unika möjligheten att dela mina tankar och erfarenheter kring vilka förändringsprocesser och vilken organisering av skolverksamhet som krävts för att lyckas med digitaliseringen av skolan. I en framgångsrik skolutveckling blir digitaliseringen ett naturligt och självklart inslag för att främja varje elevs lärande och varje elevs möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Med digitaliseringens hjälp tar pedagogerna eleverna till nya lärandenivåer i och utanför klassrummet. Världens skolor står på kanten av en ny era. Det är onekligen en spännande och utmanande tid att vara pedagogisk ledare!
 
Strategiskt ledarskap krävs
För att lyckas med digitaliseringen på en skola krävs ett tydligt strategiskt ledarskap där digitaliseringens WHY sätts i främsta rummet. Rektor måste visa riktning för skolan, vara modig och våga bygga skolans riktning tillsammans med medarbetarna och skolans digitala ledstänger. I detta arbete handlar det också om att skapa metoder för att kartlägga verksamhetens digitala behov som utvecklingsarbetet måste ta avstamp ifrån. För att rektor ska lyckas med detta arbete framgångsrikt krävs det kunskap om vilka processer och modeller som kan underlätta skolans digitala framtid. Det krävs att huvudmannen stödjer rektorerna i att identifiera relevans av inköp, processer och att identifiera de områden som kräver utveckling på skolan. Sveriges rektorer måste våga kräva stödet för att få möjlighet att fördjupa kunskapen som krävs i detta komplexa förändringsarbete.
 
Våga lita till hjärtat
Goda ledaregenskaper för att leda en skola i ett förändringsarbete är att ledaren aktivt lyssnar inåt i organisationen, bearbetar verksamhetens data och processar analysen med en stor gnutta värme. När man vågar låta sitt hjärta vara med och styra så lyckas man också skapa goda bärkraftiga relationer till medarbetarna. Genom ett relationellt ledarskap är det enklare att bemöta det som är svårt och det som väcker “motståndskänslor”. Att leda en skolas förändringsarbete framgångsrikt handlar alltså om att leda verksamheten med stort mod och ett stort hjärta, vågar utveckla och bjuda på sig själv. Dessutom att man lyfter sina medarbetare, gör dem delaktiga i beslut och på så sätt låter dem ta ett stort ansvar för verksamhetens digitala utveckling.
 
Håll tillbaka negativ energi 
Digitaliseringen av skolan handlar alltså kort och gott om ett systematiskt utvecklingsarbete. Vid förändringsarbete kommer vi och våra medarbetare utsättas för reaktioner och känslor. För att hålla uppe ett positivt klimat och god energi på arbetsplatsen är det därför viktigt att se till att negativ energi hålls tillbaka. När du kommit till denna nivå är stabiliteten av det digitala ekosystemet otroligt viktigt. Okunskap och problem skapar känslor av rädsla i organisationen och då är stödhjulen viktigare än någonsin. Med stödhjul menar jag att det är precis som att lära sig cykla. I början vågar du inte ta dig an cykelturen utan att dina stödhjul följer med. Men efter ett tag släpper du hjulen och våga ta dig längs den krokiga vägen självmant. I början vinglar det rejält men efter några gånger och när vägen börjar bli känd går det riktigt smidigt. Under nästa tur vågar du kanske ta en ny väg och ta ut svängarna ytterligare. Därför måste rektor strategiskt organisera verksamheten så att stödhjulen kan erbjudas kontinuerligt och mer frekvent i början, dessa stödhjul kan vara DigiMIK – digitaliseringspedagog och skolbibliotekarie. Vid en viss punkt måste rektor våga kräva att det är dags att klara sig själv och då vinglar organisationen åter. Genom att vi vinglar och tar oss utanför vår bekvämlighetszon utvecklas vi. Det är då det magiska sker. Innovativa ledare skakar om organisationen – Let's shake things up!
 
Fem konkreta punkter
Ledarskapet, som kommer att krävas av dig för att nå framgång i ditt systematiska digitaliseringsarbete kan kort och gott sammanfattas i fem konkreta punkter:
1.    Tydliga digitala mål för skolan
2.    Strategisk digital resursfördelning
3.    Säkra undervisningens digitala kvalitet
4.    Led lärarnas digitala lärande
5.    Skapa en trygg och säker digital miljö
 
Jag hoppas att min bok ska ge dig och din organisation möjlighet att tillsammans reflektera kring er kommande digitala resa. Er gemensamma kollektiva intelligens kommer att skapa just er skolas bästa förutsättningar för att lyckas.

Jenny Nyberg, 
rektor Oxievångsskolan 

Läs mer om nya boken Organisera för en digital skola

Den 18 okt har du möjlighet att lyssna till Jenny Nyberg som medverkar på Gleerups After SETT-mingel.
Läs mer och anmäl dig

11 Okt 2018