Gästblogg Richard Hultén & Mirja Johannesson: Läslyft kräver ny typ av läromedel

Tusentals lärare följer idag Läslyftet, vars syfte är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Idag gästbloggar vår författare Richard Hultén och läromedelsutvecklare Mirja Johannesson som tillsammans skapat läromedlet Prima svenska om hur de utgått från innehållet i Läslyftet.

Fler och fler lärare deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet, en satsning av Skolverket som syftar till att lärare ska utvecklas inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Arbetsformen är kollegialt lärande. Många lärare har vittnat om att de har fördjupat sina kunskaper om undervisning efter att de deltagit. Men innebär dessa fördjupade kunskaper att man blir mindre beroende av ett läromedel? Svaret är nog både ja och nej. En del väljer att arbeta med egna texter eller med utgångspunkt i texter man själv letar upp. Andra blir mer kritiska och kräver läromedel som vilar på vetenskaplig grund; läromedel som utmanar och som man kan gå i dialog med.

Vill engagera elever att läsa, skriva och samtala 
Vår reflektion inför arbetet med Prima svenska var att det finns väldigt många läromedel som har en fragmentarisk syn på språket. Vi vill göra något annat; ett material som skapar helhet och sammanhang, ett material som ger elever chans att tänka och utvecklas på sin nivå. Språket utvecklas i så många olika sammanhang, och vi vill engagera elever att läsa, skriva, samtala, söka information, arbeta med källkritik och ge respons till varandra i en meningsfull kontext.

Smörgåsbord av kvalitetssäkrat material
Det är mycket jobb för lärare att självständigt på sina skolor bygga upp material till den sortens kommunikativa undervisning. Vi vill erbjuda lärare ett smörgåsbord med kvalitetssäkrat material som ramas in av olika teman. Därför innehåller Prima svenska texter, läsförståelseuppgifter, arbetet med lässtrategier, skrivuppgifter, samtalsövningar, bilduppgifter, utdrag och tips på skönlitteratur, samarbetsövningar och underlag för bedömning. Språket utvecklas ju i så många olika sammanhang.

Måste beröra och intressera
Det är viktigt med ett innehåll som berör barnen och skapar intresse. På lågstadiet arbetar eleverna med olika motsatsbegrepp som teman, till exempel Stor och liten, Hemma och borta eller Lika och olika. Det är teman som kan vändas och vridas på, och som skapar många tillfällen till samtal och funderingar. Vi får följa My, en frågvis tjej med skinn på näsan, genom hela lågstadiet. På mellanstadiet arbetar eleverna med teman som Rättvisa, Jorden runt och Identitet. Där har materialet fokus på olika perspektiv på temat, allt från elevernas egna erfarenheter och skolans perspektiv, till skönlitteratur som skrivits på temat och globala frågor som berör ämnet.

Utgår från modern forskning
Det är i allra högsta grad viktigt att läromedelsbranschen gör material som överensstämmer med modern forskning. Den som följer Läslyftet känner väl igen sig i Prima svenska. Våra intentioner är att skriva texter som är rika på innehåll, även för den allra första läsningen. Alla texter i materialet bearbetas med hjälp av olika läs- och skrivstrategier och fördjupningsuppgifter. I Skolverkets modul ”Samtal om text” kan du läsa mer om arbetet med läsförståelse.

Stödstrukturer hjälper
Det finns ett stort utrymme för eleven att tänka och uttrycka sig själv. Med tydliga stödstrukturer lär sig elever redan i åk 1 att skriva egna sammanhängande texter och bli förtrogen med olika texttyper/textaktiviteter. 

På frågan vad en dikt är svarade en elev så här på frågan i veckan som gick.
– Det är som en sång fast utan musik.

En annan svarade:
– En dikt gör känslor.

Kollegialt lärande i klassrummet
Precis som lärare i Läslyftet lär tillsammans när man tränger djupt i vetenskapliga texter lär våra elever också tillsammans. Vår ambition med Prima svenska är att skapa exempeltexter som ger tillfällen att tänka och ställa frågor. Samtalet i gruppen och materialets texter blir bra stödstruktur för det egna skrivandet.

Vad är det som är unikt med Prima svenska?
Dels helhetssynen, att alla kursplanens olika moment ingår i naturliga sammanhang. Sen måste vi säga lärarstödet. I den digitala lärarhandledningen finns massor av material att välja bland! Det sparar tid och höjer undervisningens kvalitet i en hektisk lärarvardag. Den respons vi får är just att lärare och elever blir engagerade för att de upplever texterna som innehållsrika och meningsfulla. Dessutom får vi veta att eleverna blir väldigt duktiga skribenter. Det är härligt att höra!

Richard Hultén
lärare på lågstadiet, läromedelsförfattare och basgruppsledare i Skolverkets utbildning – Läslyftet
 
Mirja Johannesson
lärare och läromedelsutvecklare i svenska

Läs mer och prova Prima svenska 

Läs mer och prova Gleerups svenska 4-6 digitalt läromedel som bygger på Prima svenska