Gästblogg: Lästräning som väcker läsglädje för sfi

Lästräning är ett viktigt inslag i språkinlärningen. Nadja Zanders-Blomkvist och Gunilla Juteräng, lärare inom sfi i Uddevalla, saknade lättlästa böcker som vänder sig till just deras elever. De producerade i många år egna häften innan de skapade serien Läsglädje, en serie lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Här skriver de om sin undervisning.  

Saknade lättlästa böcker med vuxenperspektiv
Vi är två lärare på sfi med mångårig erfarenhet från både grundskola och vuxenutbildning. Vi arbetar på studieväg 1 med elever som har kort eller ingen skolbakgrund och som är ovana läsare. I vårt arbete tyckte vi att det fanns ett behov av lättlästa böcker för våra elever. Vi saknade böcker med ett vuxenperspektiv och enkelt språk som knöt an till elevernas vardag i vilka de kunde känna igen sig i det de läste. Detta ledde till att vi själva började skriva sådana böcker.

Ville ge våra elever en upplevelse av läsglädje
I många år hade vi producerat egna små häften till eleverna i de grupper vi jobbade med och vi ville nu ge våra elever upplevelsen av att själva kunna hålla i och läsa en hel bok. Vi ville att böckerna skulle innehålla vardagsnära texter med för eleverna kända ord och fraser med enkel grammatik. Vår tanke med serien Läsglädje var också att koppla texterna till foton för att konkretisera och inbjuda till samtal i klassrummet. I första hand ville vi ge våra elever en upplevelse av läsglädje med skönlitteratur på deras nivå. Vi hoppades att eleverna också skulle låna hem böckerna och tycka om att läsa i dem. 

Fördelar för både elever och lärare
De två första böckerna mottogs väl av våra elever som blev engagerade och kände igen sig i situationerna som beskrivs. Flera elever vill låna dem och läsa själva hemma, precis som vi hoppats på. Kollegor som arbetat med böckerna i sina grupper menar att fördelarna med dem är att bilderna är autentiska och bra att samtala om, att det är vardagsämnen med lätt text, men att de samtidigt är riktade till vuxna inlärare och därför passar målgruppen.

Läsglädje i klassrummet
För att böckerna även skulle kunna användas i klassrumsundervisningen lade vi till ordlistor och fraser längst bak, vilka även fungerar bra i rollspel. När vi jobbar med våra böcker använder vi oss av dokumentkamera för att tillsammans prata om händelserna och jämföra med elevernas vardag utifrån temat i boken. Vi har även lästräning och samtal i smågrupper. Vi har valt att inte ha några arbetsuppgifter till innehållet i böckerna då vi vill ge lärarna fria händer att själva göra uppgifter utifrån respektive grupps behov. Vissa lärare använder sig av studiehandledare för att få hjälp med att diskutera och förstå innehållet i bild och text, andra arbetar mer med ordlistan och fraserna. Några menar att böckerna ger en större förståelse för skriven text och att innehållet överensstämmer med B-kursens mål. Exempel på böckernas olika innehåll är: handla mat, kläder, tandläkarbesök, bussresa och pappaledighet men det finns även andra titlar.

Nadja Zanders-Blomkvist och Gunilla Juteräng

Upptäck mer!
Läsglädje är en serie lättlästa böcker som passar utmärkt för sfi-elever som just lärt sig läsa och förstå lite svenska. Böckerna behandlar vardagliga teman som läsarna känner igen sig i. Läs mer

Artikeln publicerades tidigare i Lisetten 1/2018.
 

09 Maj 2018