Hur rustar vi eleverna för vårdyrket? 

Hur kan vi hjälpa elever, att på bästa sätt, fördjupa sina teoretiska kunskaper i vård- och omsorgsarbete? Hur hjälper vi dem att tillgodogöra sig de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket? Anna-Lena Stenlund, författare till nya gymnasieläromedlet Vård- och omsorgsarbete 2, delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring dessa frågor. 

Anna-Lena Stenlund är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård samt vård- och omsorgslärare. Hon har mångårig erfarenhet av akutsjukvård, varav femton år på intensivvårdsavdelning. Hon arbetar på vuxenutbildningen i Skellefteå, har även erfarenhet av arbete på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, och är just nu aktuell med nya Vård- och omsorgsarbete 2

Att skapa en röd tråd i en spretig kurs
Vård- och omsorgsarbete 2 är en viktig kurs med ett brett innehåll som en stor andel av vård- och omsorgseleverna läser.

– Utmaningen i en spretig kurs med många olika delar är att skapa en röd tråd, berättar Anna-Lena.

De olika avsnitten i läromedlet bygger på kursens centrala innehåll och inleds alltid med en fallbeskrivning.

–  För att skapa denna röda tråd följer vi, i fallbeskrivningarna, ett äldre par och deras familj genom olika händelser och sjukdomstillstånd, fortsätter hon. 

Kopplingarna till vardagen och verkliga fall uppskattas av elever. Texten i avsnitten varvas med diskussionsfrågor och samtliga avsnitt avslutas med en sammanfattning och instuderingsfrågor som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa sina kunskaper.

Ansvar att lära ut ett hantverk
– Som yrkeslärare har vi ett ansvar att lära ut ett yrke, ett hantverk som eleverna ska kunna utföra praktiskt efter sina studier, säger Anna-Lena.

Aktuella och verklighetsbaserade läromedel är en viktig förutsättning för detta. 

– Min ambition har varit att göra kunskaperna så tydliga, verklighetsbaserade och aktuella som möjligt. Så att eleverna ska kunna sätta in dem i dess rätta sammanhang. Jag har försökt använda yrkesspråket i realistiska och trovärdiga sammanhang för att lyfta fram kunskaperna och skapa en förståelse för hela innehållet, berättar Anna-Lena.

Teori och praktik hör ihop
– Generellt vill jag att läromedlet ska väcka en känsla för vad vårdyrket handlar om. Teori och praktik hör ihop och detta förmedlas i fallbeskrivningarna som också tydliggör helhetssynen på vårdtagaren, säger Anna-Lena. 

Till Vård- och omsorgsarbete 2 finns kompletterande lärarmaterial i form av en tryckt lärarhandledning alternativt ett digitalt lärarstöd som innehåller lektionsförslag, uppgifter och lösningsförslag till instuderingsfrågorna.

– Lärarhandledningen ska vara ett stöd för läraren och är tänkt som förslag att själv plocka relevanta delar ifrån. Ambitionen med lärarmaterialet har varit att koppla samman teoretisk kunskap med realistiska och praktiska övningar, berättar Anna-Lena.

– Eleverna behöver bland annat tränas i att uppmärksamma symtom och förändringar samt att se vårdtagaren utifrån en helhetssyn. Utifrån detta finns uppgifter och övningar som jag hoppas kan vara användbara, avslutar hon.

Prova gratis redan idag!
Passa på att prova Vård- och omsorgsarbete 2, digitalt läromedel gratis i 30 dagar.

Vill du veta mer om Gleerups läromedel för Vård- och omsorgsprogrammet?
Läs mer om utgivningen och läromedlen för de olika kurserna.

Kostnadsfritt cirkulationsexemplar
Vill du beställa cirkulationsexemplar? Kontakta Gleerups kundservice, info@gleerups.se

 

29 Aug 2018