Hur skapar man läromedel för barn och fritidsprogrammet?

På Rosengårdsbiblioteket i Malmö är hennes böcker de mest utlånade. Läraren och författaren Tove Phillips, som skrivit en rad populära läromedel för barn- och fritidsprogrammet, mötte sina läsare på en välbesökt författarkväll. För studerande och andra intresserade berättade hon om sin resa som läromedelsförfattare och hur man skapar ett läromedel. 

Rosengårdsbiblioteket är ett av landets mest välbesökta bibliotek. Hit hittar mellan sexhundra och tusen besökare varje dag. Biblioteket erbjuder bland annat språkcafé, läxhjälp för vuxna och ett tyst rum för de som behöver en lugn plats att studera.

Alltid kö till Tove Phillips böcker
Tove Phillips läroböcker, för Barn- och fritidsprogrammet, är bibliotekets mest utlånade böcker. 

– Det är alltid kö till Tove Phillips böcker! Därför har vi valt att bjuda in henne till att föreläsa här hos oss. Vi har haft olika författare som talat här men aldrig tidigare en läromedelsförfattare, berättar bibliotekarie Ewa Skogsblad.

Prisbelönt författare
Tove är lärare på Barn- och fritidsprogrammet, prisbelönt läromedelsförfattare och skribent. Hon tilldelades 2017 års läromedelsförfattarpris Lärkan, i kategori Gymnasium, för sina läromedel som kännetecknas av både pedagogisk intelligens som gedigen ämneskompetens inom psykologi, sociologi och kommunikation. 

– Jag är nyfiken på hur man arbetar för att skapa så många olika läroböcker och var hon får all fakta ifrån, berättar Ewa. 

Kvalitetssäkrat innehåll
Det är viktigt att läromedel är kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Ett läromedel ska vara pedagogiskt, tillgängligt och göra det lätt för de studerande att lära sig. 

– Det finns ingen tradition av att ha källhänvisning i läromedel för gymnasiet. När jag arbetar fram ett kursläromedel utgår jag ofta från universitetslitteratur inom samma ämne och går till deras källor, berättar Tove.

– Jag håller mig uppdaterad på vad olika myndigheter skriver och aktuell forskning inom mina ämnen, fortsätter hon.

I samarbete med verksamma lärare 
Som läromedelsförfattare är man inte ensam producent i arbetet att ta fram läromedel, det är viktigt att de granskas av andra också. Tove har till varje läromedel som tagits fram arbetat med en referensgrupp bestående av ett antal verksamma lärare. 

– Några granskar hela vägen, andra spånar idéer, ser över upplägg, urval, varje text, formgivning, bilder mm. Det är mycket betydelsefullt att få input från andra lärare, säger Tove.

Jag har lärt mig så mycket!
Under föreläsningen fick också åhörarna ställa frågor och dela med sig av sina tankar kring Tove Philips läromedel. 

– Jag har lärt mig så mycket. Böckerna har inte så svår svenska och det finns många exempel som är lätta att förstå. Man känner sig trygg inför att jobba inom barnomsorg. Vi i klassen är själva föräldrar men med dina böcker och all ny forskning som du berättar om så har vi lärt oss mycket om hur man tar hand om barn, berättar Laima Barekzai som läser till barnskötare.

Viktigt med tydlig struktur och språk
När man brainstormat kring kursen och dess innehåll är det dags att skapa struktur. 

– Det är viktigt att strukturen är tydlig. Vi har valt att läroböckerna ska innehålla ett kapitel om varje punkt i det centrala innehållet, då missar vi inget ur kursen, berättar Tove. 

Språket är också viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet. 

– Jag arbetar mycket med korta meningar och formuleringar som är lätta att förstå. Men man ska ändå lära sig nya, svåra ord som man kommer behöva i yrkeslivet, säger Tove. 

Innehåll som aktiverar och involverar
Ett bra läromedel aktiverar och involverar de som läser. 

– Exempel från verkliga livet är bra. Läsaren ska känna igen sig, berättar Tove. 

– Jag har valt att ha många diskussionsfrågor i böckerna. För att aktivera och involverade läsaren. Det blir mycket lättare att lära då, avslutar Tove. 

Läs mer om Gleerups läromedel Barn- och fritdsprogrammet

 

25 Mar 2019