Juridik för socialt arbete

Juridik för socialt arbete ger en introduktion och överblick till den juridik som alla verksamma inom socialtjänsten behöver känna till. Vi ställde några frågor till bokens redaktör Therése Fridström Montoya om den fjärde upplagan.

Vilka aktuella frågor tas upp i den nya upplagan?
– Socialtjänstlagstiftningen är i ständig förändring eftersom den rör viktiga områden när det gäller samhällets stöd till utsatta grupper. Den nya upplagan speglar de förändringar som skett sedan den tredje upplagan kom ut 2018. Den lyfter också fram relationen till EU och mänskliga rättigheter på ett tydligare sätt än tidigare.

Varför behövs en ny upplaga just nu?
– Många ändringar i lagarna har skett, samtidigt som också många nya ändringar kan förutspås inom de kommande åren. Bland annat har det föreslagits en ny socialtjänstlag. Det var dock inte möjligt att vänta med uppdatering av boken tills dess att vi vet om den nya lagen blir av. Den tjänar som kurslitteratur på många kurser och behöver vara uppdaterad.

Vad kommer studenten ta med sig efter att ha läst boken?
– Juridiken i det sociala arbetet sätts in ett större rättsligt sammanhang. De får överblick över området och delvis fördjupning av vad som gäller för socialt arbete med fokus på de stora målgrupperna för socialtjänstens verksamhet: ekonomiskt utsatta, barn, missbrukare, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Studenterna brukar tycka att det är svårt att få överblick över och förståelse för hur det sociala arbetets regler ser ut och fungerar samt deras relation till rättssystemet i stort. Det är något vi har försökt att särskilt förklara i boken.

Hur, var och av vem kan boken användas?
– Boken riktar sig till alla som är intresserade av det sociala arbetets juridik, det vill säga såväl socialarbetare som politiker och enskilda. Den lämpar sig särskilt väl för studenter på socionomprogrammet men även på juristprogram.

Therése Fridström Montoya är socionom, jur.dr i offentlig rätt, docent och biträdande lektor i civilrätt. Hon är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Medförfattare till boken är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt för blivande socionomer och andra studentgrupper på Uppsala, Umeå, Göteborgs och Stockholms universitet.

 

21 Mar 2022