Utmaningar och möjligheter med kontroversiella frågor i undervisningen – Intervju med Anna Larsson

I en tid där polariseringen i samhället tycks öka, blir nya boken Att undervisa om kontroversiella frågor ett viktigt verktyg för lärare och pedagoger. Boken bygger på flera forskningsprojekt och innehåller konkreta erfarenheter och strategier för att navigera kring kontroversiella ämnen i klassrummet.

asset_image

– Att undervisa om kontroversiella samhällsfrågor tillhör skolans uppdrag, och i och med att polariseringen tycks öka i samhället blir det ännu viktigare. Samtidigt kan det kännas svårt, säger Anna Larsson, professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.

Hon har sedan flera år arbetat med ett forskningsprojekt om hur undervisning om kontroversiella samhällsfrågor faktiskt bedrivs och är redaktör för den nya boken Att undervisa om kontroversiella frågor

– När vårt projekt närmade sig slutet, kändes det angeläget att sprida de insikter och erfarenheter som lärarna delat med oss, säger Anna.

Grundar sig på faktiska erfarenheter
Ett unikt drag för boken är att den grundar sig på lärares faktiska erfarenheter, snarare än förutbestämda listor över kontroversiella ämnen. 

– Genom att reflektera över hur, när och varför vissa frågor kan bli kontroversiella och laddade, kan man som lärare bättre förbereda sig för dessa utmaningar, säger Anna.

Vill ge kunskap och verktyg att hantera laddade frågor 
Syftet med boken är att rusta läsaren med kunskap och verktyg för att hantera kontroversiella ämnen effektivt. 

– Som lärare behöver man ju ofta snabbt fatta beslut om hur man ska hantera något som blir laddat i klassrummet, och det kan vara svårt, i synnerhet om man ännu inte har så stor erfarenhet, säger Anna.

Att undervisa om kontroversiella frågor är tänkt att fungera som kursbok i olika kurser i lärarutbildningens olika program såväl i allmänna kurser som inom kurser i ämnesdidaktik. Den kan vara relevant för lärare i alla ämnen och för alla åldrar, men kanske särskilt för de samhällsorienterande ämnen i grundskolans högre år och gymnasiet.

Bokens författare

Anna Larsson är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet och bedriver forskning inom ämnesdidaktik, utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Hon har lett det ämnesdidaktiska forskningsprojektet ”Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning”. Bokens övriga författare har bakgrund som lärare och lärarutbildare och har bedrivit forskning som rör skolundervisning om kontroversiella frågor.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att undervisa om kontroversiella frågor 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

08 Apr 2024