Lyckat ledarskap stavas kommunikation! Ny bok om ledarskapskommunikation.

Ledarskapskommunikation är något som vi alla kan relatera till, antingen som ledare eller som följare. Vissa skulle säga att ledarskap är kommunikation. Nyckelfrågan blir då hur man kommunicerar för att lyckas i sitt ledarskap. I den nya boken Ledarskapskommunikation tas ett omfattande grepp om fältet som korsar ledarskapsforskning och kommunikationsforskning. Möt författaren och forskaren Mikael Jensen som berättar om boken.

asset_image

Hur gick dina tankar när du skrev boken Ledarskapskommunikation?
– Bokmanuset initierades när jag var kursansvarig för en masterkurs om ledarskapskommunikation. Jag hade genomfört några forskningsprojekt och hade fått en god överblick över hur ledarskap och kommunikation hänger samman.

– Jag har undervisat och forskat om kommunikation ganska länge. Det är ett relativt ungt och spretigt fält vilket i sig är utmanande och spännande. När jag alltmer kom in på ledarskapsforskning insåg jag att det finns mycket i detta fält som har inslag av det gigantiska ledarskapsfältet och det spretiga kommunikationsfältet. Jag drogs helt enkelt till utmaningen och de många vita fläckarna på kartan. Samtidigt märker jag att andra är intresserade vilket innebär att jag har något efterfrågat att bidra med.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Ledarskapskommunikation har säkert alltid varit viktigt för ledare i praktiken. Det som gör det särskilt viktigt nu är att samhället och organisationerna däri blir alltmer komplexa. För att organisationerna ska fungera med denna externa och interna komplexitet behövs effektiv kommunikation och ledare med kommunikationskompetens. Det är mer viktigt nu än någonsin och kommer att vara minst lika viktigt i framtiden. Det finns mycket att lära om kommunikation och specifikt ledarskapskommunikation för dagens ledare.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– I Sverige började det dyka upp böcker om ledarskapskommunikation eller motsvarande för lite drygt 10 år sedan. Dessa har varit viktiga men det behövs ett mer samlat grepp på området och framförallt två saker: en bättre förståelse för kommunikation i de sammanhang där ledare ingår, och kommunikationskompetens. Tidigare litteratur har inte lyft fram kommunikation så mycket som man kan önska. För mig som forskat om kommunikation en längre tid är det tydligt att man kallar det kommunikation för ledare men det är delvis något annat.

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken?
– Det uppenbara man får med sig från bokens första del är att kommunikation sker på flera olika nivåer och så borde man också se på ledarskap. Det finns inte enbart ledarskap utan den finns relationellt ledarskap, gruppledarskap och organisationsledarskap. Dessa fungerar något olika även om de går in i varandra. Du får med andra ord chansen att bli en mer anpassad och kunnig kommunikatör som ledare. Därtill får man från bokens andra del en rad kommunikationskompetenser som resurser i sitt ledarskap för att bli mer effektiv, för att bli mer tydlig, mer närvarande, mer flexibel, en bättre lyssnare och så vidare.

Vad är det som studenter och eller yrkesverksamma tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem?
– Den främsta utmaningen är att många inte inser hur mycket som ryms i vår kommunikation. När man börjar se det förstår man vad man behöver bli bättre på. Boken synliggör den faktiska komplexiteten i ledarskapskommunikation och ger samtidigt enskilda verktyg eller resurser för att öka sin kommunikationskompetens.

Hur och var kan boken användas?
– Boken kan användas som kursbok inom rektorsprogrammet samt kurser och program om ledarskap och kommunikation. Boken kan användas som handbok av praktiker – chefer och ledare – inom utbildningssektorn då flera exempel kommer från skolvärlden, men i princip kan den användas inom alla sektorer.

Bokens författare

Mikael Jensen är universitetslektor vid avdelningen för utbildningsledarskap, Göteborgs universitet. Han forskar om och utbildar inom kommunikation respektive ledarskap och den skärningspunkt där dessa fält möts. Mikael har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och kommunikation för Gleerups.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Ledarskapskommunikation 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

08 Maj 2024