Hur, vad och varför om betygsättning – Intervju med professor Anders Jönsson

Betygsättning är en stor del av skolans vardag och i takt med ett allt större fokus på betyg har kunskaper om betygsättning och dess pedagogiska konsekvenser blivit allt viktigare. Nya boken "Betygsättningens didaktik" utforskar grundligt detta komplexa område. 

asset_image

– En rad projekt med fokus på betyg och betygsättning under de senaste åren har gett mig insikter från flera vinklar – lärarens, elevernas och skolledningens. Jag har sett ett stort intresse för en mer nyanserad syn på betyg och betygsättning, vilket varit en drivkraft för att samla de erfarenheterna i en bok, säger författaren Anders Jönsson.


Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad och forskar framför allt om bedömning och betygsättning. 


– Boken innehåller flera konkreta exempel på hur betygsättning kan gå till, tillsammans med resonemang kring för- och nackdelar. Min förhoppning är att läsaren ska kunna använda det som stöd för att utvärdera och utveckla sin betygsättning, säger Anders Jönsson. 


Betygsättning ur flera olika perspektiv
I boken diskuteras betyg och betygsättning utifrån flera olika perspektiv, som till exempel osäkerhetsfaktorer och pedagogiska konsekvenser.


Betygsättning innehåller flera svåra avvägningar och dilemman, till exempel om vad man ska samla för betygsunderlag och hur man ska sammanväga detta till ett rättvisande betyg, men också hur betygen kan bli mer likvärdiga.


Vill förstärka betygens positiva konsekvenser 
– Tanken med boken är att hjälpa lärare, både verksamma och blivande, att undvika eller dämpa de negativa sidorna med betygsättning och istället förstärka de positiva konsekvenserna, säger Anders Jönsson.

Boken kan användas i flera olika kontexter. Den passar i lärarutbildningar, men även för verksamma lärare. 

Anders Jönsson och har tidigare skrivit flera populära böcker om bedömning för Gleerups, som Lärande bedömning, Prov eller bedömning? och Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap.

Bokens författare

Anders Jönsson är professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning handlar framför allt om bedömning och betygsättning. Ett exempel på aktuellt forskningsprojekt är ”Delar eller helhet” som handlar om olika modeller för betygsättning. Anders har skrivit en rad titlar för Gleerups, bland andra Lärande bedömning, Prov eller bedömning? och Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Betygsättningens didaktik

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

25 Apr 2024