Ses vi på Skolforum? Konkreta råd för en digital skola

Utvecklingsarbetet kring skolans digitalisering är högaktuellt och en utmaning på många skolor. Hur lyckas vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter? Hur får vi eleverna att uppnå en hög digital kompetens? Nu finns en serie konkreta handböcker till din hjälp kring dessa frågor. På Skolforum och Framtidens lärande har du chans att möta några av dem som delat sina erfarenheter i serien. 

Det finns gott om inspiration att hämta hos de som redan gjort digitaliseringsresan. I Gleerups serie Digital skola - från vision till verklighet finns insikter och erfarenheter från en rad personer samlade. Serien vill stimulera huvudmän, skolor, skolledare och lärare till att förverkliga möjligheterna i en digital skola.


Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan
I våras avslutades det tre-åriga forskningsprojektet Det digitala lärandets möjligheter. Ett resultat av projektet är boken Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan som också ingår i serien Digital skola. 

13 högstadieklasser på fem skolor fick tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att genomföra en digitaliseringsprocess. Boken är skriven av forskarna Åke Grönlund och Matilda Wiklund som följde projektet och boken bygger på erfarenheter från projektet och kopplar an till forskning om skolans digitalisering.

Skolforum och Framtidens lärande 
Tisdag 30 okt: Föreläsning med Mathilda Wiklund om hur digitaliseringen kan genomföras på ett framgångsrikt sätt med exempel från projektet Det digitala lärandets möjligheter

Måndagen 29 okt: Amelie Wahlström, en av fem deltagande rektorer i forskningsprojektet tar emot Guldäpplejuryns särskilda pris.


Organisera för en digital skola 
Senaste tillskottet i serien är en efterlängtad bok för skolledare. I nya Organisera för en digital skola beskrivs rektors unika möjlighet att genom strategi, systematik och stort engagemang driva utvecklingen mot ett digitalt förhållningssätt som präglar hela skolan. 

Rektor Jenny Nyberg utgår från egna erfarenheter kring digitalt ledarskap och de goda resultat Oxievångsskolan i Malmö uppnått genom gediget utvecklingsarbete. 

 


Tidigare utgivna titlar i serien Digital skola- från vision till verkligeht 

Upphandla för utveckling
Boken är ett konkret verktyg i upphandlingsprocessen med ett tydligt fokus på skolutvecklingsfrågor. 

Författaren Kristina Björn har arbetat länge med strategiskt ledarskap av skolans digitalisering, såväl med skolhuvudmän som med leverantörer. 

 

 

 

 


12 tankar om skolans digitalisering
Boken ger konkreta tips och tar upp både goda exempel där digitaliseringen lyckats och vad man kan lära sig av exempel där digitaliseringen inte fungerat som man tänkt. 

Bokens författare Edward Jensinger har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering och delar här med sig av egna erfarenheter med att digitalisera skolan. 

 


 


Att leda i förändring 
Boken skildrar det förändringsarbete som Falkenbergs kommun genomförde vid införandet av en dator till varje elev. 

Författaren Arja Holmstedt Svensson som då var förvaltningschef i kommunen delar här med sig av sina erfarenheter och lärdomar från uppdraget.
Bild bok och författare på de tre titlarna och ett par rader om varje länk till gleerups.se för ny samlingssida, Mässerbjudande

 

Mässerbjudande för serien
Under mässveckorna och fram till 30 nov kan du köpa samtliga böcker i serien Digital skola - från vision till verklighet till kampanj-pris, 99kr/bok (ord pris 149 kr). 
 


 

25 Okt 2018