Läsguide för gymnasiet – en hjälp för elever att bli goda läsare

Ungdomars läsning och läsförmåga är en ständig utmaning och ett aktuellt ämne. För att hjälpa eleverna att bli goda läsare och stödja deras läsförmåga finns nu en läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel. Möt lärarna Åsa Falk och Kajsa Månsson som varit med och arbetat fram Läsguiden. 

Gleerups läsguide har tidigare funnits tillgänglig i alla digitala läromedel för årskurs 4-9. Sedan i våras finns även en läsguide för gymnasiet för att stötta eleverna i deras läsförmåga. 

– Vi har byggt vidare på Läsguiden för årskurs 7-9 och diskuterat vad som behövde finnas med för gymnasiet och vilken progression man kunde förvänta sig i läsningen. Tilltal och förklaringar har anpassats för en äldre målgrupp, säger Åsa Falk.

Tillsammans med kollegan Kajsa Månsson, har hon varit med och arbetat fram läsguiden för gymnasiet. Båda är lärare i svenska på Malmö Idrottsgymnasium.

– Läsguiden är mycket användbar både för elever och lärare. Elever och lärare kan använda den var för sig, men också tillsammans och den fungerar i alla ämnen, säger Kajsa Månsson.

Elever behöver stöd och strategier 
Allt fler unga läser allt mindre på sin fritid samtidigt som förståelsen för skriftlig information minskar. Forskning kring läsning och inlärning har visat att elever i alla åldrar och oavsett text och media behöver utrustas med gedigna lässtrategier och aktivt jobba med texten.

– Vi ser att många elever behöver stöd och strategier i sin läsning. På gymnasiet är många texter längre och svårare och en del elever är dessutom ovana läsare, säger Åsa.

Vi ser att många elever behöver stöd och strategier i sin läsning. På gymnasiet är många texter längre och svårare och en del elever är dessutom ovana läsare – då är läsguiden mycket användbar.

Lär elever använda förkunskaper och se sammanhang
Språkförståelse, som innefattar kunskap om textgenrer, ordförråd, meningsbyggnad och ordbildning, samt förmåga att göra inferenser och använda förkunskaper, är alltid viktig för läsningen.

– Med Läsguiden får eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen. Det kan vara hjälp att komma ihåg texterna de läser och tips om hur de kan förstå och ta till sig textens innehåll, säger Kajsa.

Läsguiden för gymnasiet består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. Genom att använda dessa lär sig eleverna bland annat att använda sina förkunskaper, se helheter och sammanhang samt utveckla sin begreppsförståelse. 

– I vårt vardagliga arbete använder vi alla strategier och metoder som beskrivs i Läsguiden, säger Åsa.

– Det har varit roligt att fördjupa sig i lässtrategier och att få inblick i hur man jobbar på ett läromedelsförlag, men det var också en utmaning att skriva kort, men samtidigt tydligt och tillgängligt för gymnasieelever, avslutar Kajsa.

Nyfiken på Läsguiden? 

Alla som använder något av Gleerups digitala läromedel för gymnasiet har tillgång till Läsguide Gy. Den ligger som ett separat läromedel på Min sida i Gleerups portal. 

Du som ännu inte har Gleerups läromedel kan prova valfritt digitalt läromedel för gymnasiet gratis, så får du automatiskt tillgång till Läsguide Gy. 

Prova gratis


 

07 Sep 2023