Nya ämnen, läromedel och funktioner väntar till hösten för grundskolan! 

Det finns mycket att glädjas åt när höstterminen börjar! Flera nya ämnen bland Gleerups digitala läromedel och nya funktioner som läsguide, lättläst version och studiestöd på nya språk.


Just nu ligger ett långt härligt sommarlov framför oss. Lagom till skolstart kommer flera efterlängtade nyheter i Gleerups digitala läromedel för grundskolan.

Äntligen fler moderna språk!
Till höstterminen kommer Gleerups tyska 6-9. Inspirerande filmer, ljudklipp, bilder och texter lotsar dina elever in i vårt grannspråk tyska. Några ungdomar tar oss med genom teman som skola, fritid, mat och media. Gleerups tyska innehåller också ett omfattande lärarmaterial med lektionsförslag och underlag för bedömning. Redan nu kan du prova utvalda delar

I augusti kommer också Gleerups franska 6-9. Här hittar du en stor mängd filmer, ljudklipp, bilder och texter och gott om övningar på olika nivåer som tränar de olika förmågorna. Gleerups franska innehåller också ett fylligt lärarmaterial med lektionsförslag, filmmanus, grammatikpresentationer, förslag till kreativa projekt och underlag för bedömning. Redan nu kan du prova utvalda delar 

Helt ny engelska 
Till höstterminen kommer Gleerups engelska 7-9 i en helt ny version, som ersätter det läromedel som finns idag. Breda teman ger flera vinklar på samma ämne. Många interaktiva övningar och multimediala uppgifter tränar elevernas ”21st Century Skills”. I Gleerups nya engelska finns extramaterial för språkvals- och specialundervisningen och ett fylligt lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt stöd. Redan nu kan du prova den nya engelskan, som är under uppbyggnad.


Gleerups svenska med svenska som andraspråk och språkval
I augusti hittar du också SVA integrerat i Gleerups svenska 7‒9. Här kan du nu välja att arbeta med färdiga teman som bygger på de texter som finns i den nuvarande handboksdelen.

Alla teman utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ger eleverna tydlig struktur för att steg för steg utveckla sitt svenska språk. Innehållet har en tydlig progression där fakta och färdighetsträning varvas. Eleverna ges stort utrymme att utöka sitt ordförråd och förbättra sin läsförståelse.

För språkval finns ett helt nytt avsnitt där eleverna kan träna mer på olika moment, få skrivtips och öva lässtrategier och ordkunskap.

Idrott och hälsa för mellanstadiet
För 4-6 kommer Gleerups idrott och hälsa, ett heltäckande digitalt läromedel. Eleverna får goda förutsättningar att utveckla sin rörelseförmåga, sina kunskaper och färdigheter inom orientering, simning, livräddning och dans.  Eleverna får också kunskaper om hur de vistas ansvarsfullt och säkert i naturen och läromedlet uppmuntrar till samtal och hälsa på olika sätt. Redan nu kan du prova utvalda delar

Läsguide och lättläst
Under hösten kommer äntligen en inbyggd läsguide i Gleerups SO-ämnen för 4-6 och 7-9. Guiden stöttar eleverna i hur de tar sig an texter och ger dem strategier att använda före, under och efter läsningen. Läsguiden har vuxit fram utifrån elevers och lärares behov och har en mycket tydlig koppling till Läslyftet.

Till höstterminen finns även en lättläst version av texterna i Gleerups historia, geografi och religion 7-9. Här har eleverna möjlighet att välja en enklare textversion om de önskar, där huvudinnehållet förklaras på ett mer lättillgängligt sätt.

Redan nu kan du prova läsguiden och lättläst version i Gleerups geografi 7-9.

Studiestöd på fler språk 
I alla Gleerups SO-, NO-ämnen och teknik för 7-9 finns ett inbyggt studiestöd på arabiska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden. Det är mycket uppskattat och gör att även nyanlända elever kan få en bra ingång i texterna. Under hösten kommer studiestödet även på dari för Gleerups SO-, NO-ämnen och teknik. Dessutom kommer studiestödet att finnas i Gleerups SO-, NO-ämnen och teknik för 4-6 på arabiska och somaliska till hösten. 

Nyfiken på digitala läromedel i fler ämnen?
Prova de ämnen du vill av Gleerups läromedel gratis under 30 dagar.