Prisad rektor ger råd för lyckad digitaliseringsprocess

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, mottog igår Guldäpplejuryns särskilda pris för att ha visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför. Under tre år medverkade hon i forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter”.

På Skolforum mottog Amelie Wahlström Guldäpplejuryns särskilda pris som delades ut av Mark Levengood. Priset går till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier. 

– Det känns fantastiskt att få priset! Jag är verkligen glad och tacksam och det är väldigt roligt också att ledarskapet uppmärksammas på detta sätt, säger Amelie Wahlström.

Betytt otroligt mycket att delta i projektet
Amelie Wahlström var en av fem rektorer som deltog i det treåriga forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. 

– Att delta i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter” har betytt otroligt mycket, både för Vålbergsskolan och mig. Vi fick alla de yttre förutsättningarna, såsom en lärplatta till varje elev, digitala läromedel, löpande fortbildning samt att det dokumenterades av forskare, säger Amelie Wahlström. 

Fantastisk skjuts in i digitaliseringen
Som rektor har Amelie Wahlström arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat.

– Projektet gav oss allt som behövs för att hitta det digitala lärandets möjligheter. Det inre arbetet var fokuserat och målinriktat, vilket bidrog till att vi tillsammans genomförde detta framgångsrikt. Vi fick en fantastisk skjuts in i digitaliseringen, säger Amelie Wahlström.

Utveckling tar tid
Projektet där 13 högstadieklasser fick tillgång till kompetensutveckling, teknik och digitala läromedel för att kunna genomföra en digitaliseringsprocess drevs av Gleerups tillsammans med Atea och Samsung och följdes av de två forskarna Åke Grönlund och Matilda Wiklund.

– Erfarenheter vi tog med oss är främst att det är viktigt med ett tydligt mål. Att tid behöver avsättas för kollegialt lärande. Utveckling tar tid, men alla måste vara medvetna vart vi är på väg. Det är även viktigt att vara en digital förebild som ledare, säger Amelie Wahlström.

Bästa råden inför digitaliseringsprocessen
Många andra skolor står idag inför eller är mitt uppe i digitaliseringsarbetet. 

– Mina allra bästa råd till andra som står inför en digitaliseringsprocess kan sammanfattas i fem punkter, säger Amelie Wahlström.
•    Sätt upp ett tydligt mål. Dit ska vi!
•    Ha tålamod och var flexibel.
•    Engagemang från rektor smittar av sig. Viktigt att man som rektor är delaktig och drivande.
•    Skapa möjligheter för att lära av varandra och avsätta tid för det. Viktigt också att skapa en prestigelös atmosfär.
•    Mod - Våga göra fel! Våga satsa!

Erfarenheter samlade i bok
Erfarenheter från forskningsprojektet finns samlade i boken Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan. Den kopplar an till forskning om skolans digitalisering och är också ett bidrag till debatten om hur digitaliseringen ska genomföras i skolan. 

– ”Det digitala lärandets möjligheter” var verkligen en möjlighet för Vålbergsskolan att bli en en-till-en-skola och den ledande skolan i kommunen när det kommer till att arbeta i tekniktäta klassrum. Vi är stolta över det utvecklingsarbete vi gjort, skriver Amelie Wahlström i boken.

30 Okt 2018