Så får du stöd till din undervisning –  8 goda råd

På landets skolor råder lärarbrist och inför höstterminen var antalet nya lärare ovanligt många. I en situation med många nya lärare med liten undervisningserfarenhet blir behovet av läromedel med ett stöttande lärarmaterial viktigare än någonsin. Här ger några av Gleerups läromedelsutvecklare på lågstadiet goda råd hur du bäst tar hjälp av lärarmaterialet i din undervisning.  

– Mitt bästa råd till den som är ny lärare eller inte har så mycket erfarenhet är att arbeta med ett läromedel och verkligen sätta sig in i lärarmaterialet. Du kan lita på att det är kvalitetssäkrat och följer läroplanen, beprövad erfarenhet och aktuell forskning, säger Jessica Nööjd Eklund, läromedelsutvecklare i svenska och engelska.

1.    Stöd genom hela processen 
Ett bra lärarmaterial hjälper läraren att förstå läromedlets tankegångar och strukturer. Det blir ett stöd för läraren genom en hel process av ett arbetsområde och i vissa fall genom ett helt ämne.

– Att få uppslag på konkreta arbetsgångar och råd, tips och idéer till sin planering är naturligtvis en stor tillgång. Dessutom är lärarmaterialet också en hjälp för läraren vid utvärdering och bedömning av elevernas kunskap men även vid utvärderingen av lärarens undervisning och kan även vara ett stöd för dokumentation, säger Jessica. 

2.    Sparar dyrbar tid 
– En erfaren lärare kan självklart hitta på egna laborationer, extra tester och uppgifter för både svaga elever och de som behöver utmaningar. Men en lärares tid är värdefull. Genom att använda bedömningsunderlag, extra uppgifter, kopieringsunderlag, tips och idéer från lärarmaterialet sparar du dyrbar tid, säger Ewa Ekdahl, läromedelsutvecklare i matematik. 

3.    180 minilektioner i matematik
Louise Sjöström är läromedelsutvecklare i matematik, bland annat för det nya läromedlet Mondo matematik. 

– I lärarmaterialet till Mondo matematik finns något vi kallar Minilektioner: en kort lektion som tar mellan 5-15 minuter att genomföra. Till varje kapitel finns 30 minilektioner. Det innebär att man kan ha en minilektion per dag om man önskar, säger Louise. 

4.    Koppla enkelt till läroplanen 
I lärarmaterialet till Mondo matematik finns en didaktisk karta, som visar olika byggstenar i elevernas kunskapsutveckling.

– Med hjälp av den blir det lättare att identifiera var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och utifrån detta avgöra hur du ska gå vidare i din undervisning.  Jag skulle också vilja lyfta fram alla konkreta tips kring hur man kan arbeta med bedömning i praktiken, säger Louise. 

5.    Välj bland pedagogiskt smörgåsbord  
Många lärare som undervisar i svenska på lågstadiet väljer att arbeta med egna texter eller med utgångspunkt i texter man själv letar upp. Det är ett tidskrävande jobb att själv bygga upp material för att engagera elever att läsa, skriva och samtala. 

– I det lärarmaterialet till Prima svenska finns gott om extramaterial i form av filmer, tips på skönlitteratur, bilduppgifter, samtalsunderlag, högläsningstexter, läsläxor och så vidare, som hör till varje kapitel i elevböckerna och som gör att man slipper leta själv, säger Mirja Johannesson, läromedelsutvecklare svenska.  

6.    Bygg en språkutvecklande undervisning
– Med hjälp av lektionsförslagen kan läraren bygga sin språkutvecklande undervisning, och samtidigt hålla ihop undervisningen inom ett visst tema. Dessutom innehåller lärarmaterialet avsnittet "Förmågor i fokus" samt olika bedömningsunderlag, som också underlättar lärarens vardag, fortsätter Mirja.  

7.    Behåll valfrihet 
– Innehållet som finns i lärarmaterialet går att använda i sin undervisning "rakt upp och ner" utan att göra något alls eftersom det är kopplat till en elevbok som klassen arbetar med. Eller så kan man ändra och justera efter sitt eget arbetssätt, men ändå känna tryggheten i att underlagen är anpassade efter det material eleverna arbetar med, säger Ewa. 

8.    Kontakta ämnesexperten 
Har du fler frågor kring läromedel, lärarstöd eller din undervisning? Gleerups läromedelsredaktörer är experter på sina läromedel och ämne. Vi finns på plats och kan svara på frågor och komma med råd. Välkommen att kontakta oss!

jessica.noojd.eklund@gleerups.se Läromedelsutvecklare, svenska/engelska
mirja.johannesson@gleerups.se Läromedelsutvecklare, svenska 
louise.sjostrom@gleerups.se Läromedelsutvecklare, matematik/NO 
ewa.ekdahl@gleerups.se Läromedelsutvecklare, matematik