Svenska i vardagen – nytt läromedel för sfi

I sfi-undervisningen möts människor från hela världen. En stor utmaning i undervisningen är att en grupp elever oftast har mycket skiftande kunskaper i svenska. Det nya sfi-läromedlet Svenska i vardagen av Andrej Djukic och Staffan Nilsson utgår från övningar som arbetats fram under många år inom sfi. Här berättar de om sitt arbete. Andrej Djukic har tillsammans med före detta kollegan Staffan Nilsson tagit fram ett kopieringsmaterial med övningar i svensk grammatik och ordkunskap för sfi. Staffan Nilsson är den sfi-lärare i Sverige som arbetat längst inom sfi. Han har jobbat i hela 49 år och är fortfarande verksam lärare. 

– Staffan är en oerhört skicklig, entusiastisk och inspirerande lärare som är mycket uppskattad av alla elever han har kommit i kontakt med, säger Andrej. 

Svenska i vardagen
Staffan började sin karriär 1969 på Folkuniversitet i Växjö och har också arbetat hos kommuner, studieförbund, privata utbildningsanordnare med flera. På Folkuniversitetet jobbade han tillsammans med Andrej Djukic i 2,5 år. Nu är de båda aktuella med nya läromedlet Svenska i vardagen. Staffans egna övningar, som han arbetat fram under alla sina år inom sfi, ligger till grund för detta material.  

– Jag har jobbat längst med sfi i Sverige och älskar mitt jobb! Jag känner nya utmaningar inför varje ny skoldag. Jobbet kräver människokännedom och en viss försiktighet, men några disciplinproblem existerar inte. Det är ett spännande jobb som jag rekommenderar andra språkintresserade! säger Staffan. 

Materialet är främst avsett för sfi-undervisning men kan även användas för andra typer av undervisning i svenska språket. Det vänder sig till studerande som har kommit en bit på vägen, från kurs B till D på alla studievägar, och som vill utveckla sina språkkunskaper ytterligare.

Beprövade och uppskattade övningar  
Staffan har under alla år inom sfi mött och undervisat människor från hela världen. Han har alltid använt sig av egna övningar i undervisningen. Det är dessa övningar som ligger till grund för Svenska i vardagen. 

– Övningarna har alltid varit väldigt uppskattade av eleverna. Tillsammans har vi försökt göra boken så bra som möjligt för den som vill lära sig det viktigaste inom svensk grammatik, berättar Andrej. 

Elever med skiftande kunskaper
Undervisningsgrupperna inom sfi är heterogena. Deltagarna varierar från lektion till lektion och eleverna har olika bakgrund och varierande språkkunskaper.

– Den största utmaningen för en sfi-lärare är att ha en grupp bestående av elever med mycket skiftande kunskaper i svenska. Därför är det viktigt att låta elever göra ett förtest och därefter dela upp i grupper efter språknivå, berättar Staffan.
 
Möjlighet att jobba på sin nivå

Deltagarna i samma sfi-grupp kan vara på olika nivåer i svenskan. Svenska i vardagen har uppgifter för olika nivåer vilket gör att läraren kan skräddarsy materialet för varje elev på ett enkelt och smidigt sätt.

– Materialet som finns gör det väldigt enkelt för lärare att planera och lägga upp en lektion kring ett kapitel/område t.ex. svenska idiom eller substantiv, säger Andrej. 

– Läromedlet ger eleverna möjlighet att jobba på egen hand och på just sin egen språkliga nivå. Man kopierar upp just de övningar som respektive elev behöver, fortsätter han. 

Vardagssvenska 
Styrkorna med materialet är att det finns väldigt många olika typer av uppgifter, vardagssvenska, som Staffan själv kallar det. 

– Styrkan med Svenska i vardagen är att det är knutet till nutidssvenska och kan ses som "modernt". Den reaktionen har jag mött vid ett flertal tillfällen. Materialet innehåller många vardagliga ord som används av svensktalande idag och det upplever deltagarna som spännande. De vill ta efter, berättar Staffan.

– Detta underlättar för deltagarna när de senare ska ut i praktik eller jobb och då kommer möta väldigt många nya ord och uttryck, fortsätter Andrej.

Att se deltagarna nå sina mål
– Det bästa med sfi är att se deltagarna utvecklas och komma närmare sina mål i Sverige. Studier, jobb eller praktik oavsett vad så är det alltid lika kul att få se dem nå sina mål och att få vara en del av den resan är bland det bästa som finns med yrket, avslutar Andrej.

Läs mer om Svenska i vardagen 

02 Apr 2019