Ta tema – Effektiv språkträning kring vardagliga teman för din sfi-undervisning

Med fokus på vardagliga teman ger läromedelsserien Ta tema dina sfi-studenter nytta i vardagen och integrerar samtidigt språkträning med praktiska kunskaper. Materialet är flexibelt och underlättar för dig som lärare med kontinuerligt intag av studenter och bidrar till en effektiv och engagerande inlärningsupplevelse.

asset_image

Inom sfi är det vanligt att bygga sin undervisning på teman, inom vilka man låter studenterna träna sig på att läsa, skriva, lyssna, förstå och tala.

– Många av lärarna jag mött genom åren har lagt mycket tid på att ta fram egna kompendier som bygger på olika teman, berättar Jessica Anderlind, som i sin roll som läromedelsutvecklare på Gleerups varit på en hel rad skol- och lektionsbesök inom sfi.

– För att stötta lärarna valde vi därför att utveckla läromedelsserien Ta tema, fortsätter Jessica.

Vardagliga teman som skapar nytta för de studerande 
Ta tema består i nuläget av elva häften som bygger på olika teman, t ex utbildning, arbetsliv och sjukvård. Häftena består av innehåll som utvecklar studenternas kunskaper inom temat samtidigt som de ger möjlighet till träning av de språkliga förmågorna. 

– När vi valt tema för häftena, så har vi utgått från det som de studerande har mest nytta av i sin vardag, säger Jessica. 

– Läraren kan känna sig trygg med att varje tema-häfte tränar alla de språkliga delar som efterfrågas i kursinnehållet samtidigt som de får en inblick i hur Sverige fungerar på olika områden. Läraren har också stora möjligheter att få avlastning och hjälp via ett färdigt läromedel, fortsätter Jessica. 

Underlättar vid kontinuerligt intag 
Många sfi-lärare får ständigt ta emot nya studerande till sina grupper: De ska dessutom hantera en väldigt stor spridning bland de studerande, både vad gäller bakgrund och kunskaper. 

– Innehållet i ett Ta tema-häfte täcker in ca fem veckors studier vilket gör materialet flexibelt. Nya studerande kan snabbt komma in i gruppens arbete eftersom man byter tema och häfte ganska ofta. Man kan dessutom lätt börja om med ett tema när man står inför en förnyad grupp, berättar Jessica.

Qr-koder utvecklar den digitala vanan
Sfi-studerande ska, vid sidan om den språkliga utvecklingen, dessutom tränas i digitala förmågor. De behöver en viss digital vana för att hantera krav som ställs på dem i vårt samhälle.

– Qr-koderna, som finns på varje sida i häftena, gör att både de studerande och läraren lätt kan ta sig vidare till ljud och självrättande övningar. Helt utan licenser och inloggningar, berättar Jessica. 

Vill du som lärare ha fler tips och råd kan du köpa till det kompletterande digitala lärarmaterialet som finns i en version per kurs. Via detta material kommer du åt allt elevmaterial plus en tipsbank kring hur man kan arbeta vidare eller tänka vid en viss lektion.

20 Mar 2024