Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-12
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
nga förmågan, Läsa och förstå är ett läromedel som innehåller olika texter och övningar knutna till kursplanen i svenska, NO och SO för åk 1–3. Fånga förmågan, Läsa och förstå riktar sig till elever som har knäckt läskoden. 

Fånga förmågan, Läsa och förstå, texter är en textsamling för arbetet med läs- och skrivstrategier. Den är uppbyggd utifrån fem olika arbetsområden som innehåller olika texttyper: 
• berättande text 
• beskrivande text 
• förklarande text
• instruerande text 
• återberättande text 
• argumenterande text

Arbeta gärna med texterna först gemensamt, därefter i par eller individuellt. Texterna kan användas som modelltexter för hur respektive texttyp är uppbyggd. Fånga förmågan ger dig som lärare möjlighet att undervisa språkutvecklande och ämnesövergripande. 
Texterna utgår från fem arbetsområden:
• Hösten 
• Samhället 
• Stenåldern 
• Familj och vänner 
• Rymden


Fånga förmågan, Läsa och förstå passar dig som:
• Vill ha samlade texter utifrån olika arbetsområden med berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, återberättande och argumenterande texter att arbeta med kring läs- och skrivstrategier. 


• Vill arbeta strukturerat med läsförståelse utifrån olika slags texter. Vill ha övningar kopplade till de olika texterna som eleven kan arbeta med.


• Vill ha texter och uppgifter som knyter an till olika arbetsområden hämtade från innehållet i kursplanen i svenska, NO och SO.


• Vill ha friheten att välja det arbetsområde som passar just din undervisning.

  • Artikelnr : 51105802
  • Sidor : 96
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2021
Om serien
Fånga förmågan – svenska för skolår 1–6

Fånga förmågan i svenska

Fånga förmågan 1–6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Progressionen är tydlig och ger en röd tråd i undervisningen.

Fånga förmågan fungerar utmärkt som stöd och inspiration för lärare i det språkutvecklande och ämnesövergripande arbetet.
Del av recension publicerad i BTJ-häfte nr 2 2022

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häfte nr 2, 2022
Lektör Gunilla Essén

Det här är ett läromedel som ger läraren en mängd olika typer av texter att använda som underlag och inspiration för sin egen undervisning. Bokens fokus är olika läs- och skrivstrategier, alla kopplade till kursplanen i svenska, SO och NO för årskurs 1-3. 

I läromedlet behandlas fem olika arbetsområden: hösten, samhället, stenåldern, familj och vänner och slutligen rymden. Varje område innehåller olika typer av texter som berättande, argumenterande, beskrivande osv. Boken är rikt illustrerad med olika typer av bilder till olika ämnesområden. /…/

Inom varje område har texterna olika svårighetsgrad och tanken är att innehållet ska sträcka sig över hela lågstadietiden. Utgångspunkten är att eleverna har knäckt läskoden så att de kan arbeta vidare med sin läs- och skrivutveckling. 

Texterna kan användas på olika sätt, gemensamt i klassen, enskilt eller i par. De fungerar också som en modell för att förstå hur varje texttyp är uppbyggd. Utifrån den förståelsen kan sedan eleverna utveckla och fördjupa sina språkliga och kreativa förmågor och skapa egna texter. Fånga förmågan Texter ingår i en serie, den fungerar utmärkt som stöd och inspiration för lärare i det språkutvecklande och ämnesövergripande arbetet.

Helhetsbetyg: 4.