Åke Grönlund

Åke Grönlund

Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Han har tidigare varit lärare och studierektor i grundskolan under ett decennium. Åkes forskning handlar om samspelet mellan människor, teknik och organisation samt hur informationsteknik kan användas för att utveckla olika verksamheter.

Produkter av Åke Grönlund