Åke Grönlund

Åke Grönlund

Åke Grönlund är professor i informatik vid Örebro universitet. Han har tidigare varit lärare och studierektor inom grundskolan, huvudsakligen på högstadiet. Åkes forskning handlar om människors förhållande till teknik i olika sammanhang, både privat och professionellt. Digitaliseringen innebär inte bara att vi förändrar våra aktiviteter och organisationer. Den förändrar också vårt sätt att se på världen, eftersom tekniken förändrar förutsättningarna för våra handlingar och ger oss nya insikter om både oss själva och vår omgivning.

Produkter av Åke Grönlund