Anita Palmkvist

Anita Palmkvist

Anita Palmkvist är lågstadielärare, special- och talpedagog med lång erfarenhet inom grundläggande läs- och skrivinlärning. Tillsammans med Anne-Marie Bryntse skapade hon språkmaterialet Trulle, etablerat redan 1996. Sedan 2008 är Lotta Fröjdfeldt medförfattare till Trullematerialet. Anita har även skrivit andra läromedel i svenska.

Produkter av Anita Palmkvist