Trulles arbetsbok 2:a uppl

Anne-Marie Bryntse,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle, Trulledocka och Trulsadocka.

Arbetsboken bygger på det talade språket och tränar och befäster de moment som gruppen gemensamt har gått igenom. Det finns ett kapitel för varje stegpinne. Det finns också övningar med visuella övningar.

Trulle passar dig som:
• Vill träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt tillsammans med trollet Trulle och hans kompisar
• Vill ha en tydlig struktur med de fem  stegpinnarna med rim, meningar, ord, stavelser och ljud
• Vill ha ett material som ger en god grund för fortsatt läsutveckling

Författare till alla grunddelar är Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist, till Trulletrallar Bim Wikström och medförfattare/författare till en del av det övriga materialet är Lotta Fröjdfeldt.

 

 

 

 

 

  • Artikelnr : 40665072
  • Sidor : 48
  • Upplaga : 2.16
  • Utgivningsår : 2009