Trulle: Räkna med Trulle

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle, Trulledocka och Trulsadocka.

Räkna med Trulle är en arbetsbok i matematik för förskoleklassen. Boken presenterar talen 1-10 och tränar mönster, antalsuppfattning och enkla begrepp.

Trulle passar dig som:
• Vill träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt tillsammans med trollet Trulle och hans kompisar
• Vill ha en tydlig struktur med de fem  stegpinnarna med rim, meningar, ord, stavelser och ljud
• Vill ha ett material som ger en god grund för fortsatt läsutveckling

Författare till alla grunddelar är Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist, till Trulletrallar Bim Wikström och medförfattare/författare till en del av det övriga materialet är Lotta Fröjdfeldt.

 

 

  • Artikelnr: 40666918
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 1.9
  • Utgivningsår: 2010