Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren är fil. dr. i pedagogik och forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör hur samspel, dialog och tänkande samverkar i undervisning. Hon har tidigare arbetat som studierektor och lärarutbildare vid Stockholms universitet och som lärare, skolledare, förvaltningschef, skolpolitiker och kvalitetsutvecklare inom svensk skola.

Produkter av Ann S. Pihlgren