Ann S Pihlgren

Ann S Pihlgren

Ann S. Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. Hon har varit delaktig i Skolverkets arbete med läroplanens kapitel om fritidshemmet samt skrivit flera delar i Skolverkets lärportal samt ett flertal böcker i didaktik och pedagogik. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör främst hur samspel, dialog och tänkande samverkar i undervisning. Hon har tidigare arbetat som studierektor vid Stockholms universitet och som lärare, skolledare, förvaltningschef, skolpolitiker och kvalitetsutvecklare inom svensk skola.

Produkter av Ann S Pihlgren