Anna Larsson

Anna Larsson

Anna Larsson är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet och bedriver forskning inom ämnesdidaktik, utbildningshistoria och samhällsvetenskapshistoria. Hon har lett det ämnesdidaktiska forskningsprojektet ”Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning”. 

Produkter av Anna Larsson