Att undervisa om kontroversiella frågor

Didaktiska utmaningar och möjligheter

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-03-15
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Många aktuella samhällsfrågor kan beskrivas som kontroversiella. De är komplexa, politiskt laddade och saknar enkla svar eller lösningar. Att elever får möta och lära sig att hantera sådana frågor i skolan är viktigt. Kontroversiella samhällsfrågor har en stor didaktisk potential, men de kan också vara utmanande för läraren.

Den här boken erbjuder kunskap om undervisning om kontroversiella frågor och är tänkt att ge stöd och hjälp till lärare och blivande lärare. Här ges läsaren möjlighet att fundera över dessa frågors karaktär, få insikt om deras hantering i läroplanen samt överväga deras betydelse för lärare och elever.

Boken visar på didaktiska utmaningar och möjligheter i arbetet med kontroversiella frågor och ger exempel på konkreta sätt att arbeta i olika undervisningssituationer.

Bokens författare har bakgrund som lärare och lärarutbildare och har bedrivit forskning som rör skolundervisning om kontroversiella frågor.

Anna Larsson (red.) är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet.
Mikael Berg är docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. 

Anders E. B. Blomqvist är lektor i historia vid Högskolan Dalarna och forskare vid Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet. 

Henrik Åström Elmersjö är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. 

Kristina Ledman är lektor i pedagogik vid Umeå universitet. 

Niclas Lindström är docent och lektor i religionsvetenskap med inriktning mot etik och ämnesdidaktik vid Umeå universitet. 

Anders Persson är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Högskolan Dalarna. 

Karin Årman är doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. 
 

 

  • Artikelnr: 51110844
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2024