Anna Pettersson

Anna Pettersson

Anna Pettersson har under många år arbetat som grundskollärare med inriktningen svenska och samhällsorienterade ämnen år 1–7. Hon har en magisterexamen inom miljö- och utomhuspedagogik samt en filosofie licentiatexamen i geografi.  I geografin har hon i sin forskning främst inriktat sig på barns tankar och känslor rörande klimatförändringarna. För närvarande arbetar hon med att utveckla metoder för hur man kan undervisa vuxna i svenska som andraspråk.

Produkter av Anna Pettersson