Anna Pettersson

Anna Pettersson

Anna Pettersson är fil. lic. i geografi och har en magisterexamen i miljö- och utomhuspedagogik. För närvarande arbetar hon inom projektet ”Nytänk” med uppdrag att undervisa i och utveckla metoder för hur man kan arbeta med svenska som andraspråk och undervisar även på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet som lärare på låg- och mellanstadiet.
 

Produkter av Anna Pettersson