Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren

Anne-Li Lindgren är professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där hon är föreståndare för Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning. Hennes forskning handlar om hur barn och barndom gestaltas i samtida och historiska perspektiv och hur det har beydelse för hur politik formuleras och genomförs. Anne-Li forskar även om barnkultur och medier.

Produkter av Anne-Li Lindgren