Förskolan och barns utveckling 2 uppl

Grundbok för förskollärare

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Nästan alla barn i Sverige deltar i någon form av förskoleverksamhet. Därmed är förskolan en central del i samhället. Förskolan ska erbjuda aktiviteter och innehåll där barn, med olika bakgrund och intressen, ska utvecklas enskilt och i grupp.

Förskolan och barns utveckling ger en rik bild av barns utveckling och lärande inom ramen för förskolan, och hur utvecklingen av denna institution sett ut. I historiska och samtida perspektiv tematiserar kapitlen frågor om bland annat förskolans pedagogiska tradition, barns lek och socialisation, flerspråkighet, digitala redskap, estetiska uttrycksformer, dokumentation och likvärdighet. Boken är indelad i fyra sektioner: 

• Förskolans uppkomst, styrning och pedagogiska ursprung
• Barns utveckling ur olika vetenskapliga perspektiv
• Undervisning och lärande i lek- och temabaserad verksamhet
• Uppföljning och utveckling i förskolan


I den nya upplagan av boken har innehållet uppdaterats och ett nytt kapitel om lekresponsiv undervisning har tillkommit.

Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men kan även användas i fortbildning av verksamma förskollärare och läsas av andra som är intresserade av barns utveckling och förskola. 

Bokens författare representerar många universitet och högskolor. Redaktörer är Anne-Li Lindgren, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, Niklas Pramling, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

  • Artikelnr : 51103419
  • Sidor : 308
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2020.
Lektör Ulf Malmqvist

Förskolan och barns utveckling ger en bred och djup bild av barns lärande och utveckling samt hur förskolan som institution har utvecklats genom åren. Denna nya upplaga har uppdaterats samt utökats med ett nytt kapitel om lekresponsiv undervisning. Det finns all anledning att ersätta den föregående upplagan med denna nya. […] Boken ägnar sig åt två perspektiv på utveckling: förskoleverksamhetens utveckling och hur barn utvecklas i förskolan. Perspektiven belyser varandra. En annan tanke är att varje bidrag ger en grundläggande forskningsbaserad beskrivning av ett område som ska inspirera till vidare läsning, fördjupning och förståelse. Därför avslutas varje bidrag med en diger litteraturlista. Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen samt förskollärare och personal verksamma på förskolan.