Annica Löfdahl Hultman

Annica Löfdahl Hultman

Annica Löfdahl Hultman är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskning omfattar studier av barn och barndom med fokus på barns lek och kamratkulturer i förskolan liksom studier av läraryrket och policyförändringar inom förskola och skola.
 

Produkter av Annica Löfdahl Hultman