Annika Åkerblom

Annika Åkerblom

Annika Åkerblom är lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik vid Göteborgs universitet och arbetar bland annat i förskollärarutbildningen. Hennes forskning handlar bland annat om barn och naturvetenskap, språkets funktion och transspråkande.

Produkter av Annika Åkerblom