Åsa Backlund

Åsa Backlund

Åsa Backlund är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden handlar huvudsakligen om elevhälsa och skolsocialt arbete, samverkan skola–socialtjänst samt ensamkommande barn och ungdomar.

Produkter av Åsa Backlund