Åsa Backlund

Åsa Backlund

Åsa Backlund är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden handlar huvudsakligen om elevhälsans verksamhet med fokus på skolsocialt arbete och skolfrånvaro, socialt arbete med barn och ungdomar, främst i relation till skola och skolrelaterad problematik, samt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i socialtjänst och skola.

Produkter av Åsa Backlund