Skolsocialt arbete

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den svenska skolan har ett uttalat ansvar för att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning oavsett bakgrund. Detta sker genom det pedagogiska uppdraget, som fokuserar de ungas lärande, och genom det sociala uppdraget, som handlar om att förmedla demokratiska värden och att ge eleverna det psykosociala stöd de behöver för att klara av sin utbildning. Det skolsociala arbetet har en central roll när det gäller att navigera mellan och integrera dessa olika uppdrag i skolans vardag.

Det här är en av de första böckerna på svenska om det sociala arbetet i skolan. Den handlar om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet, om skolsociala problemområden, samt om metoder och perspektiv i skolsocialt arbete. Här berörs både det sociala arbetet i skolan och frågor som rör sig i gränslandet mellan skolans och socialtjänstens ansvar. Skolkuratorns arbete står i fokus. Boken har dock relevans även för andra yrkesgrupper i skolan, som lärare eller skolledare, samt för de socialarbetare som behöver kunna samarbeta med skolan för att stärka utsatta barns rätt till utbildning och en positiv skoltillvaro.

Åsa Backlund (red.) är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Sara Högdin (red.) är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

Ylva Spånberger Weitz (red.) är socionom och filosofie doktor i socialt arbete.

Anette Bolin är docent i socialt arbete och verksam vid Högskolan Väst.

Yvonne D-Wester är auktoriserad socionom med en bakgrund som första skolkurator i Stockholms stad och ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening.

Gudrun Elvhage är socionom och filosofie doktor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Hilma Forsman är doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Malin Green Landell är disputerad psykolog och psykoterapeut.

Joakim Isaksson är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi.

Hélène Lagerlöf är filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Inger Linblad är filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Terje Ogden är forskningsledare på Atferdssenteret-Unirand vid Universitetet i Oslo och professor på Psykologiska institutionen vid samma universitet.

Susanne Severinsson är docent i pedagogiskt arbete och universitetslektor i socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst.

Ellionor Triay Strömvall har en juridisk kandidatexamen från juristprogrammet och en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och arbetar i dag som jurist på Barnombudsmannen.

Bo Vinnerljung är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet samt seniorforskare vid Enheten för klinisk epidemiologi/ Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Mattias Ymefors är samordnare för Team Agera och har lång erfarenhet av att arbeta inom kommunal socialtjänst, främst inom familjerätt.

Carolina Överlien är docent i socialt arbete och universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo.

  • Artikelnr : 40695789
  • Sidor : 256
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2017
Recensioner

Publicerat i BTJ-häftet nr 11, 2018.
Lektör Therese Nordholm

Skolsocialt arbete, som är välskriven och mycket bra, fyller definitivt en boklig lucka i och med sitt fokus på det specifika i skolkuratorns profession, både självständigt verksam och som del av elevhälsan. Den vänder sig till både nya och erfarna skolkuratorer. Bra register och litteraturhänvisningar ingår.