Åsa Källström

Åsa Källström

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. Hon forskar sedan många år om barns och ungdomars upplevelser av våld och andra kränkningar och om hur samhället kan tillgodose barns behov av stöd.

Produkter av Åsa Källström