Bengt-Olov Molander

Bengt-Olov Molander

Bengt-Olov Molander är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av lärarutbildning, forskning om undervisning och lärarutbildning samt samverkan med lärare i skolan. Han har arbetat som lärare i gymnasiet och i grundskolan.

Produkter av Bengt-Olov Molander