Birgitta Friberg

Birgitta Friberg

Birgitta Friberg är adjunkt vid Yrkeshögskolan Göteborg och har tidigare arbetat som lärare inom komvux (svenska och franska) samt påbyggnadsutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar i kommunikation och arbetspsykologi. Åren 2000–2009 arbetade Birgitta som universitetsadjunkt på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, framför allt med konflikthantering och retorik. Hon har också externa fortbildnings- och kompetensutvecklingsuppdrag inom såväl skolan som näringslivet i retorik och konflikthantering.

 

Produkter av Birgitta Friberg