Konflikthantering i professionellt lärarskap, 4 uppl e-bok

Konflikthantering i professionellt lärarskap, 4 uppl e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Konflikter är en naturlig del av skolans och förskolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Om det sociala samspelet i en konflikt hanteras väl kan konflikten vara ett tillfälle att träna sig i att uttrycka sina egna tankar, diskutera olika uppfattningar och tolkningar, reflektera över sitt eget och andras deltagande samt att tänka igenom samspelets förlopp. 

Forskningen visar också att när lärare och förskollärare får kunskap om konflikthantering behöver de inte ägna lika mycket tid åt att hantera konflikter och till disciplinering. Det innebär i sin tur att tiden för lärande ökar. Hur ska då en lärare hantera de konflikter som uppstår i skolan så att de kan bli goda lärandetillfällen? 

Konflikthantering i professionellt lärarskap innehåller såväl teoretisk som erfarenhetsbaserad kunskap och kan ses som en orientering i kunskapsfältet. Författarna utgår ifrån förhållningssätt som stämmer väl överens med den dialektiska kunskapssyn och det värdesystem som finns inskrivet i skolans och förskolans uppdrag.   

Bokens fjärde upplaga är reviderad och utökad med ett kapitel om dramapedagogiskt förhållningssätt kopplat till ledarskap och förebyggande konflikthantering.

Samtliga medverkande författare arbetar dagligen med konflikthantering, teoretiskt och/eller praktiskt. Bokens redaktörer är Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, verksam vid Göteborgs universitet, och Birgitta Friberg, konsult och författare. Övriga författare är Torgeir Alvestad, Tone Försund, Marianne Göthlin, Arja Kostiainen, Pat Patfoort, Anneline Sander och Towe Widstrand.

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna bok finns tillgänglig som e-bok hos Studora (studora.se). Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

  • Artikelnr : 51113548
  • Upplaga : 4.4
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 17, 2020
Lektör Björn Nilsson

Det är många områden som behandlas på ett ingående och tydligt sätt, bl.a. ett antal modeller och program för konflikthantering och konfliktförståelse, kommunikation, icke-verbala budskap, lyssnande, ledarroller, gruppdynamik och medling. Även dramapedagogiskt förhållningssätt, likvärdighet, känslor, empati, försvarsmekanismer, våld och "Nonviolent communication" behandlas. Sammantaget utgör texten en mångsidig, innehållsrik och instruktiv beskrivning av bokens teman med många konkreta och upplysande exempel på hantering av olika typer av konflikter i pedagogiska sammanhang. […] Illustrationerna består av ett tiotal bilder och diagram i svartvitt. Genom att texten är reviderad och nya avsnitt och kapitel har tillkommit bör tidigare upplaga bytas ut.