Björn Haglund

Björn Haglund

Björn Haglund är docent i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar vid Högskolan i Gävle. Björn Haglunds forskning riktar sig mot förutsättningarna för och innehållet i fritidshemmets verksamhet. Han har framförallt fokuserat på fritidspedagoger/lärare i fritidshems utgångspunkter för sitt arbete, men har även riktat intresset mot barns perspektiv. För närvarande undervisar han inom lärarutbildningen i kurser riktade till fritidshem och förskola samt på masterprogrammet i utbildningsvetenskap. 

Produkter av Björn Haglund