Björn Haglund

Björn Haglund

Björn Haglund är docent i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar vid Högskolan i Gävle. Hans forskning riktar sig främst mot förutsättningarna för och innehållet i fritidshemmets verksamhet. Han har framför allt fokuserat på fritidspedagoger/lärare i fritidshems utgångspunkter för sitt arbete, men har även riktat intresset mot barns perspektiv samt rektorers förståelse av arbetet på fritidshem. 

Produkter av Björn Haglund