Fritidshemmets pedagogik i en ny tid, 2 uppl

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2023-12-19
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Fritidshemmets traditionella pedagogik utmanas idag och alltmer av dess verksamhet riktas mot utbildning. Fritidshemmet ska både erbjuda elever en meningsfull fritid och undervisning kopplad till ett centralt innehåll. För att lyckas med detta dubbla läroplansuppdrag behöver fritidshemmet bland annat en pedagogik som, även framöver, bygger på elevers delaktighet, socialt och relationellt lärande. Fritidshemmet har en lång pedagogisk tradition som institution, och den här boken belyser hur uppdrag, mål, styrning och innehåll har förändrats över tid.
 

Den första delen av Fritidshemmets pedagogik i en ny tid beskriver förändringar i fritidshemmets uppdrag, profession och den socialpedagogiska traditionen. Bokens andra del innehåller kapitel om likvärdighet, kvalitet och dagens utbildning till lärare i fritidshem. Den tredje delen handlar om fritidshemmets innehåll och tar sin utgångspunkt i didaktik och barns perspektiv. I bokens andra upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nya kapitel tillkommit. Dessa nya kapitel diskuterar estetisk verksamhet i fritidshemmet, arbetet med lärande för hållbar utveckling samt sociala relationer och delaktighet i relation till den digitala världen.
 

Bokens redaktörer är forskare och lärarutbildare med inriktning mot fritidshemmets pedagogik. De har alla en bakgrund som fritidspedagoger och har genom mötet med lärarstudenter, fritidshemspersonal och forskning på olika sätt studerat fritidshemmet.
Helena Ackesjö är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Birgit Andersson har varit lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. 
Catarina Andishmand är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och undervisar på grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. 
Marianne Dahl är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet (campus Kalmar). 
Helene Elvstrand är biträdande professor i pedagogiskt arbete med inriktning fritidshem vid Linköpings universitet. 
Jan Gustafsson Nyckel (red.) är professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst. 
Björn Haglund (red.) är docent i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar vid Högskolan i Gävle. 
Mikaela Johansson är grundlärare med inriktning fritidshem. 
Karin Lager (red.) är universitetslektor vid Göteborgs universitet. 
Per Lindqvist är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Carolina Martinez är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet. 
Ulla Karin Nordänger är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Monica Orwehag är fil. dr. i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst, men också utbildad fritidspedagog. 
Einar Sundsdal, fil.dr, är förste amanuens i pedagogik vid Institutet för pedagogik och livslångt lärande vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). 
Kristina Thorshag, fil lic i pedagogik, är adjunkt vid Göteborgs Universitet. 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson är docent i pedagogik vid Högskolan Väst. 
Maria Øksnes, fil.dr, är professor i pedagogik vid Institutet för lärarutbildning vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). 
 

  • Artikelnr: 51108797
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023