Fritidshemmets pedagogik i en ny tid, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fritidshemmets traditionella pedagogik utmanas idag och alltmer av dess verksamhet riktas mot utbildning. Fritidshemmet ska både erbjuda elever en meningsfull fritid och undervisning kopplad till ett centralt innehåll. För att lyckas med detta dubbla läroplansuppdrag behöver fritidshemmet bland annat en pedagogik som, även framöver, bygger på elevers delaktighet, socialt och relationellt lärande. Fritidshemmet har en lång pedagogisk tradition som institution, och den här boken belyser hur uppdrag, mål, styrning och innehåll har förändrats över tid.

Den första delen av Fritidshemmets pedagogik i en ny tid beskriver förändringar i fritidshemmets uppdrag, profession och den socialpedagogiska traditionen. Bokens andra del innehåller kapitel om likvärdighet, kvalitet och dagens utbildning till lärare i fritidshem. Den tredje delen handlar om fritidshemmets innehåll och tar sin utgångspunkt i didaktik och barns perspektiv. I bokens andra upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nya kapitel tillkommit. Dessa nya kapitel diskuterar estetisk verksamhet i fritidshemmet, arbetet med lärande för hållbar utveckling samt sociala relationer och delaktighet i relation till den digitala världen.

Bokens redaktörer är forskare och lärarutbildare med inriktning mot fritidshemmets pedagogik. De har alla en bakgrund som fritidspedagoger och har genom mötet med lärarstudenter, fritidshemspersonal och forskning på olika sätt studerat fritidshemmet.

Helena Ackesjö är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Birgit Andersson har varit lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. 
Catarina Andishmand är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och undervisar på grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. 
Marianne Dahl är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet (campus Kalmar). 
Helene Elvstrand är biträdande professor i pedagogiskt arbete med inriktning fritidshem vid Linköpings universitet. 
Jan Gustafsson Nyckel (red.) är professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst. 
Björn Haglund (red.) är docent i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar vid Högskolan i Gävle. 
Mikaela Johansson är grundlärare med inriktning fritidshem. 
Karin Lager (red.) är universitetslektor vid Göteborgs universitet. 
Per Lindqvist är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Carolina Martinez är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet. 
Ulla Karin Nordänger är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Monica Orwehag är fil. dr. i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst, men också utbildad fritidspedagog. 
Einar Sundsdal, fil.dr, är förste amanuens i pedagogik vid Institutet för pedagogik och livslångt lärande vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). 
Kristina Thorshag, fil lic i pedagogik, är adjunkt vid Göteborgs Universitet. 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson är docent i pedagogik vid Högskolan Väst. 
Maria Øksnes, fil.dr, är professor i pedagogik vid Institutet för lärarutbildning vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). 
 

  • Artikelnr : 51108797
  • Sidor : 280
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 4, 2024. Lektör: Marianne Ericson.

I Fritidshemmets pedagogik i en ny tid har erfarenheter från sjutton forskare och lärare för elever med inriktning mot arbete på fritidshem samlats i en bok som vill synliggöra fritidshemmets pedagogik. […] Första upplagan gavs ut 2020, nu har alla kapitel uppdaterats och den nya upplagan har utökats med tre kapitel om hållbar utveckling, estetisk verksamhet och elevers sociala lärande och delaktighet i tider av digitalisering. Forskningen om fritidshemmen har gått framåt och den nya upplagan känns mycket aktuell. Jag rekommenderar att första upplagan ersätts med den nya. Första delen av boken handlar om fritidshemmens utveckling och förändring i den andra fokuseras mer på lärarnas förutsättningar att genomföra sitt arbete. Det är ingen lätt uppgift att arbeta i fritidshem, flera av författarna tar upp problem, som för stora grupper, få pedagoger och bristfälliga lokaler. Här finns också en hel del optimism om att det går att göra en bra verksamhet med en genomtänkt planering och genom vara vaksam mot barnens oreflekterade görande. Den avslutande delen tar upp fritidshemmet ur ett pedagogiskt perspektiv, med den viktiga leken, barns rättigheter och didaktik. En intressant bok med varierande innehåll, riktar sig både till studenter och redan verksamma i fritidshem.