Carina Östlin

Carina Östlin

Carina Östlin är filosofie magister i företagsekonomi, pedagogik och rättsvetenskap och har dessutom flera års universitetsstudier i ämnet kriminologi. Hon arbetar som gymnasielärare i ekonomi och juridik på Bromangymnasiet i Hudiksvall.

Produkter av Carina Östlin