Kriminologi, 3:e upplagan

Kriminologi, 3:e upplagan

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-12
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Kriminologi är ett läromedel framtaget till elever som läser kriminologi på gymnasieskolan eller läser ämnet på annan grundläggande utbildning. Läromedlet består av en tryckt elevbok och ett digitalt lärarmaterial.

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om brott av olika slag. Ämnet försöker förklara varför vissa människor begår brott och hur det påverkar såväl den enskilde individen som samhället i stort? 

Boken Kriminologi utgår från teorier om varför brott uppstår och behandlar omständigheter och samband. Vad räknar vi som brott och vem kan bli kriminell? Vilka påföljder finns och vad innebär de för individen och dess anhöriga? Vad säger lagarna och hur fungerar rättssystemet? Hur arbetar polisen och Kriminalvården för att förebygga brott? Med olika fallbeskrivningar och tankeväckande intervjuer belyser läromedlet kriminologi i praktiken.

Denna tredje upplaga har aktualiserats och utökats med nytt innehåll. Nyskrivna kapitel finns om de grova brotten såsom gängkriminalitet och terrorism, och om de kriminaltekniska metoderna, vilka ständigt utvecklas i kampen mot brottsligheten. 


I bokens sista kapitel vidgas vyerna både i nutid och dåtid.  Kapitlet tar oss med till olika delar i världen med olika frågeställningar kopplade till läromedlets övriga kapitel. 

 

Kriminologi i korthet:
• ger förståelse för vad ämnet innebär
• tar upp olika teorier om varför brott begås
• problematiserar kring vad samhället gör för att undvika att brott begå
• ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan på individer

 

  • Artikelnr : 51112343
  • Sidor : 312
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2024