Kriminologi, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Kriminologi är ett läromedel framtaget till elever som läser kriminologi på gymnasieskolan eller läser ämnet på annan grundläggande utbildning. Läromedlet består av en tryckt elevbok och ett digitalt lärarmaterial.

Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om brott av olika slag. Ämnet försöker förklara varför vissa människor begår brott och hur det påverkar såväl den enskilde individen som samhället i stort. Kriminologi utgår från olika teorier om varför brottslighet uppstår samt visar på omständigheter och samband. Vad räknar vi som brott och vem kan bli kriminell? 

Läromedlet diskuterar också följder i form av straff och vård. Vad säger lagarna och hur fungerar rättssystemet? Hur arbetar man inom polisen och kriminalvården, och hur kan vi förebygga brott? Med fallbeskrivningar och tankeväckande intervjuer med aktuella aktörer belyser också boken kriminologi i praktiken. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor.

Denna andra upplaga har utökats med ett helt nytt kapitel med olika utblickar i världen — både i nutid och dåtid. Utblickarna avslutas med frågeställningar kopplade till läromedlets övriga kapitel. Dessutom har upplagan aktualiserats och omarbetats. Nya avsnitt om till exempel samhällets bekämpande av gängkriminalitet har författats. 

Kriminologi i korthet:
• ger förståelse för vad ämnet innebär
• tar upp olika teorier om varför brott begås
• problematiserar kring vad samhället gör för att undvika att brott begå
• ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan på individer

  • Artikelnr : 51105727
  • Sidor : 280
  • Upplaga : 2.5
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 17, 2021
Lektör Hanna Troëng

Detta är den andra, omarbetade upplagan av Kriminologi. Omarbetningen har bl.a. inneburit nytt material kring ny lagstiftning, internationella perspektiv och organiserad brottslighet. Bokens upplägg ger en överblick kring kriminologisk historia, teorier och nyckelområden inom kriminologi: brottsbegrepp, brottsutvecklingen, gärningsman, viktimologi, unga lagöverträdare, straffsystem, kriminalvård, brottsåterfall, brotts konsekvenser och brottsprevention. [...] Nivån på materialet är väl anpassat till gymnasiestudier och pedagogiskt upplagt med förtydligande illustrationer, klar styckeindelning och faktarutor. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och diskussionsfrågor. Texten levandegörs med ett flertal exempel och intervjuer med akademiker, lagöverträdare och lagupprätthållare.

Helhetsbetyg: 3/5