Catharina Tjernberg

Catharina Tjernberg

Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik och universitetslektor vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare, speciallärare och specialpedagog med lång erfarenhet av skolverksamhet. Hennes forskning rör samspelet mellan teori och praktik i pedagogisk verksamhet med fokus på forskning om literacy. Hon studerar elevers och lärares lärprocesser i syfte att koppla denna kunskap till frågor om inkluderande undervisningspraktiker. 
 

Produkter av Catharina Tjernberg