Skrivundervisningens grunder, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att erövra skriftspråket är en fantastisk, utmanande och komplex uppgift. För eleven handlar det om såväl kognitiva, språkliga och kroppsliga, som sociala faktorer. För läraren gäller det att designa undervisningen så att den skapar förutsättningar för delaktighet och lärande hos alla elever.

I Skrivundervisningens grunder delar forskare och lärarutbildare med sig av sin mångåriga erfarenhet inom fältet. Boken ger en bred översikt över aktuell forskning om att lära sig skriva. Den visar på alla de förmågor, kunskaper och kompetenser som krävs för en framgångsrik skrivundervisning och för skrivlärande i dagens komplexa samhälle. 

Alla kapitel är förankrade i skolans värld och de väver på olika sätt ihop teori och praktik. De handlar bland annat om skrivutveckling och skrivandets hantverk, skrivrörlighet, elevers skrivande i olika ämnen och skrivbedömning, men också om flerspråkighet, kreativ grammatik, och multimodalt skrivande. Författarna behandlar också dyslexi och skrivsvårigheter, skrivande ur specialpedagogiska och inkluderande perspektiv samt hur skrivandet kan bidra till ett ökat deltagande och engagemang för demokratins kärnvärden. 

I slutet av de flesta kapitel ges förslag på diskussionsfrågor och praktiska uppgifter för att knyta ihop teori och praktik.

I bokens andra upplaga är samtliga kapitel uppdaterade och reviderade enligt den nya läroplanen (Lgr22). Vidare har ett kapitel tillkommit som lyfter de estetiska lärprocessernas betydelse i skrivundervisningen.  

Bokens redaktörer är Karin Forsling och Catharina Tjernberg.
Karin Forsling (red.) är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Karlstads universitet. 
Catharina Tjernberg (red.) är filosofie doktor i specialpedagogik och universitetslektor vid Karlstads universitet. 
Tarja Alatalo är professor pedagogiskt arbete vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. 
Märtha Andersson är filosofie doktor och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. 
Susanna Andersson är adjunkt i specialpedagogik och doktorand i didaktik på Mälardalens högskola. 
Anna Fouganthine är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Linnéuniversitetet samt vid ILT, Inläsningstjänst i Stockholm. 
Elisabeth Frank är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Åsa av Geijerstam är docent i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. 
Camilla Grönvall Fransson är doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. 
Carina Hermansson är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. 
Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Linnéuniversitetet. 
Elisabet Härenstam är författare, lärare, lärarutbildare och berättare. 
Annelie K. Johansson är  adjunkt i svenska språket och doktorand i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet. 
Anne-Marie Körling är lärare, författare och föreläsare. 
Caroline Liberg är professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. 
Eva Lindgren är professor i språkdidaktik vid Umeå universitet. 
Gunilla Sandberg är professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Mälardalens högskola. 
Gustaf B. Skar är professor vid Skrivesenteret i Trondheim. 
Marie Nilsberth är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 
Åsa Wedin är filosofie doktor i andraspråksforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. 
Maria Westman är filosofie doktor i nordiska språk, docent och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
Daroon Yassin Falk är filosofie doktor och universitetslektor i svenska språket vid Örebro universitet. 

  • Artikelnr : 51108513
  • Sidor : 360
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 18, 2023. Lektör: Marianne Ericson.

I denna andra upplaga är alla kapitel uppdaterade enligt den nya läroplanen (Lgr22). Texterna är skrivna av drygt tjugo nordiska forskare och lärarutbildare med olika inriktningar inom läs- och skrivundervisningen. Ett kapitel om estetiska lärprocesser är helt nytt i denna upplaga; här beskrivs flera olika projekt som genomförts med elever i olika åldrar inom drama, bild och skapande. Boken ger en bred översikt över aktuell forskning inom skriftspråksutvecklingen och genomgående betonas lärarens betydelse. Teori och praktik varieras på ett överskådligt sätt och många kapitel avslutas med uppgifter att diskutera och reflektera över. […] Här finns kapitel som exempelvis tar upp dyslexi, flerspråkighet, vikten av högläsning, grammatikundervisning och bedömning. Boken avslutas med ett detaljerat sakregister. En otroligt väl genomarbetad antologi med mängder av viktig kunskap för aktiva och blivande grundskollärare. 

...

Författaren till Skrivundervisningens grunder, 1 uppl, i intervju i Skolvärlden (200918) om ungas skrivvanor. Läs intervjun >>

...

Del av recension i Pedagog Växjö, 2021-02-01 (1 uppl.)
Recensent Sanna Röök, klasslärare i år 1-3, Ljungfälle grundsärskola

Skrivundervisningens grunder är en ny bok fullspäckad med inspiration för alla lärare och blivande lärare som vill veta mer om hur man lär elever skriva. [...] De olika kapitlen är varierande och inspirerande på många olika nivåer. De belyser saker så som elevernas olika erfarenheter, grammatikundervisning, bedömning, grundläggande förmågor, inkluderande skrivundervisning, flerspråkighet, dyslexi, högläsning och mycket mer. Det här är en handbok som varje lärare som arbetar med läsande och skrivning bör ha tillgång till.

...

Del av recension i BTJ-häftet nr 24, 2020 (1 uppl.)
Lektör Marianne Ericson

Skrivundervisningens grunder är en antologi med texter av ett tjugotal av Nordens mest initierade läs- och skrivforskare och lärare. [...] Boken ger en otroligt bred översikt över aktuell skrivforskning, en bra blandning av teori och praktik. De flesta kapitel avslutas med diskussionsfrågor och/eller praktiska uppgifter. En guldgruva för blivande och verksamma lärare i lågstadium och förskoleklass.