Dora Sallnäs

Dora Sallnäs

Dora Sallnäs är universitetsadjunkt i naturvetenskap och teknik vid Malmö högskola. Hon har lång erfarenhet av undervisning i grundskola och högskola. Dora har arbetat med olika skolverksprojekt, som kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och nationella prov i NO för årskurs 6. På högskolan arbetar Dora också med NO och NO-didaktik för förskola och F–6 samt med fortbildning av lärare.

Produkter av Dora Sallnäs