Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken 2 uppl

Metodik för lärare F–6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I den här boken ges konkreta förslag på hur man kan arbeta med naturvetenskap i årskurserna F–6. Läraren ska kunna erbjuda lärandesituationer där eleverna kan skapa sig en grundläggande förståelse av energi, materia, ekologi, människokroppen, krafter och vårt solsystem.

Boken inleds med en presentation av olika aspekter av undervisning i naturvetenskap utifrån ämnesdidaktisk forskning. Därefter följer ett stort antal undervisningsaktiviteter som är avsedda att stimulera eleverna att upptäcka naturvetenskap, och utveckla kunskaper och förmåga att genomföra undersökningar. För varje aktivitet beskrivs centralt innehåll, syfte, frågeställning och arbetsgång. Aktiviteterna diskuteras ingående, både vad gäller ämnesinnehåll och didaktiska och metodiska aspekter, utifrån samma helhetsperspektiv och bärande idéer som i boken Naturvetenskapens bärande idéer. Strukturen för aktiviteterna är tänkt att fungera som ett stöd för läraren vid planering av elevaktiviteter, samtidigt som det finns utrymme för alternativa lösningar och genomföranden.

Bokens andra upplaga har uppdaterats i enlighet med de reviderade kursplanerna 2020. Dessutom har  kopplingen  till innehållet i kursplanerna förtydligats i aktiviteterna.

Mats Areskoug, docent i fysik, Margareta Ekborg, professor emerita i ämnesdidaktik, Karin Nilsson, universitetsadjunkt i naturvetenskap och Dora Sallnäs, universitetsadjunkt i naturvetenskap – samtliga, Malmö Universitet. Författarna har undervisningserfarenhet från förskola till högskola.

  • Artikelnr : 51104164
  • Sidor : 352
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 23, 2020.
Lektör Bengt Magnusson Björksten

I den andra upplagan har revideringar gjorts i förhållande till ändringar i kursplanerna 2020, vilka skall gälla från höstterminen 2021. Dessutom har en lista tillkommit som förtydligar bokens koppling till kursplanerna. Därför rekommenderas att andra upplagan ersätter den första. Bokens syfte är att ge konkreta förslag till hur man kan arbeta med naturvetenskap i årskurserna F-6. Första delen (Naturvetenskap i skolan) utgår från ämnesdidaktisk forskning samt läroplan och kursplaner. […] Den andra delen (Aktiviteter) handlar om aktiviteter i undervisningen. […] Alla aktiviteter följer samma struktur utifrån centralt innehåll, syfte, frågeställning och arbetsgång. Texten, som kompletteras av rikligt med figurer och bilder, är faktarik och intresseväckande och kräver inga naturvetenskapliga förkunskaper för fullt utbyte. Det finns en tydlig innehållsförteckning och avslutande litteraturlista. Boken vänder sig till lärarstudenter inom F-6 samt redan verksamma lärare.