Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken, 3 uppl

Metodik för lärare F–6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I den här boken ges konkreta förslag på hur man kan arbeta med naturvetenskap i årskurserna F–6. Läraren ska kunna erbjuda lärandesituationer där eleverna kan skapa sig en grundläggande förståelse av energi, materia, ekologi, människokroppen, krafter och vårt solsystem.

Boken inleds med en presentation av olika aspekter av undervisning i naturvetenskap utifrån ämnesdidaktisk forskning. Därefter följer ett stort antal undervisningsaktiviteter som är avsedda att väcka elevernas intresse för naturvetenskap, och ge dem tillfälle att utveckla kunskaper och förmåga att genomföra undersökningar. För varje aktivitet beskrivs centralt innehåll, syfte, frågeställning och arbetsgång. Aktiviteterna diskuteras ingående, både vad gäller ämnesinnehåll och didaktiska och metodiska aspekter, utifrån samma helhetsperspektiv och bärande idéer som i boken Naturvetenskapens bärande idéer. Strukturen för aktiviteterna är tänkt att fungera som ett stöd för läraren vid planering av elevaktiviteter, samtidigt som det finns utrymme för alternativa lösningar och genomföranden.

Bokens tredje upplaga är uppdaterad enligt Lgr22.
Mats Areskoug, docent i fysik, Margareta Ekborg, professor emerita i ämnesdidaktik, Karin Nilsson, universitetsadjunkt i naturvetenskap och Dora Sallnäs, universitetsadjunkt i naturvetenskap – samtliga Malmö Universitet. Författarna har undervisningserfarenhet från förskola till högskola.
 

  • Artikelnr : 51112169
  • Sidor : 352
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken, 3 uppl
Ur BTJ-häftet nr 9, 2024. Lektör: Bengt Magnusson Björksten

Denna tredje har reviderats i enlighet med Lgr22 och därför rekommenderas att den ersätter tidigare upplagor. Bokens syfte är att ge konkreta förslag till hur man kan arbeta med naturvetenskap i årskurserna F–6. Boken är indelad i två delar. Första delen, naturvetenskap i skolan, utgår från ämnesdidaktisk forskning samt läroplan och kursplaner. Den handlar exempelvis om kommunikationen mellan lärare och elever, olika arbetssätt, bedömning och digitala verktyg i skolan. Andra delen, Aktiviteter, handlar om aktiviteter i undervisningen, som vill väcka elevernas intresse för naturvetenskap. Aktiviteterna presenteras under följande ämnesområden: Materia, Energi, Ekologi, Människokroppen, Kraft och rörelse samt Solsystemet. En lista visar vilket centralt innehåll enligt Lgr22, som behandlas i de olika aktiviteterna. Alla aktiviteter följer samma struktur utifrån centralt innehåll, syfte, frågeställning och arbetsgång. Texten, som kompletteras av rikligt med figurer och bilder, är faktarik och intresseväckande och kräver inga naturvetenskapliga förkunskaper för fullt utbyte. En tydlig innehållsförteckning och avslutande litteraturlista ingår. Register saknas. Boken är av stort intresse och vänder sig till lärarstudenter inom F–6 samt redan verksamma lärare. Samtliga författare har undervisningserfarenhet från förskola till högskola och är verksamma vid Malmö universitet.

Innehållsförteckning

Inledning 15
Naturvetenskapens bärande idéer 15
Bokens syfte, upplägg och innehåll 17

Lärande och undervisning i naturvetenskap 19
Varför ska eleverna lära sig? 19
Vad ska eleverna lära sig? 20
Hur lär man sig? 21
Språket som ett redskap för lärande 24
Kommunikation – en förutsättning för lärande 25
Syfte med lärarens frågor 26
Formulering av frågor 28
Elevers frågor 30
Till vem riktar sig undervisningen? 33
Syften med undervisning i naturvetenskap enligt kursplanerna 33
Lärarens roll 41
Exempel på arbetssätt i den naturorienterande undervisningen 42
Elevernas dokumentation 47
Planering och organisation 48
Bedömning 51
Material för undersökningar 52
Digitala verktyg i skolan 53

2 AKTIVITETER
Inledning 57
Struktur för aktiviteter 58
Centralt innehåll och relevanta aktiviteter 60

Materia 71
Bärande idéer 71
Lärande och undervisning 72
Vilka material finns runt omkring oss? 76
Hur känner man igen olika material? 77
Våra kläder: Vad är de gjorda av? 80
Vår mat: Vad består den av? 82
Löser det sig? 84
Hur kan man skilja ut sand och salt? 86
Sortera sopor 89
Vad gör att järn rostar? 91
Vad händer med vattnet i vattenpölen? 92
Var kommer regnet ifrån? 95
Knyckla ihop en läskburk 97
Frysa vatten 99
Snö som smälter 102
Sjunka eller flyta? 103
Finns luft? 106
Väger luft något? 107
Luftmolekyler som vibrerar 109
När slocknar ljuset? 111
Elden 113

Energi 119
Bärande idéer 119
Lärande och undervisning 121
Har du använt energi i dag? 124
Varifrån kommer energin? 126
Hur ser energi ut: Vilka energiformer finns? 128
Bygg ett vattenhjul 132
Bygg en soldriven färgsnurra 134
Bygg en soldriven båt 137
Bygg en solfångare 140
Hur behåller man värmen bäst? 143
Vart tar energin vägen? 146
Värme sprider sig 149
Skolans värmesystem 154
Ljud 157
Ljus 161
Rollspel om elektrisk krets 164

Ekologi 167
Bärande idéer 167
Lärande och undervisning 171
Vad händer när man sår ett frö? 175
Behöver fröna ljus för att gro? 178
Hur mycket vatten behöver växten? 180
Klyvöppningar 182
Vad finns i knoppen? 185
Hur mycket växer en gren på ett år? 187
Ekologisk burk 191
Vad händer med löven på marken? 195
Gråsuggan 198
Daggmasken och komposten 202
Hitta levande och icke levande saker 205
Spindelnät 208
Talgoxen 210
Hitta mitt frö 213
Hur andas djuren i vattnet? 216
Vad finns det för småkryp under våra fötter? 219
Vad gör humlorna i rabatten? 222
Hur sprids frön? 225
Nyponets livscykel 228
Ekologisk lek 230

Människokroppen 233
Bärande idéer 233
Lärande och undervisning 234
Vad händer i kroppen när man hoppar? 236
Stå på ett ben och blunda 238
Synsinnet 240
Känselsinnet 242
Luktsinnet 244
Hörselsinnet 246
Smak och lukt 249
Förruttnelse och smittspridning 250

Kraft och rörelse 255
Bärande idéer 255
Lärande och undervisning 258
Kroppen och tyngdpunkten 263
Bygg tills det rasar 264
Hitta tyngdpunkten 267
Tillverka en balansleksak 270
Känns krafter? 272
Massor av kraft 274
Friktion som hjälper och stjälper 279
Sätta fart, ändra riktning och bromsa 283
På glid och i rullning 285
Vilket faller fortast? 288
Att falla långsamt 294
Flyga drake 295
Stöter du på mig så stöter jag på dig 297
Studsa boll 302
Cykelfysik 305
Hur funkar cykeln? 309

Solsystemet 315
Bärande idéer 315
Lärande och undervisning 318
Vårt solsystem 322
Dag och natt: Observationer 327
Dag och natt: Modeller av jorden och solen 329
Årstider: Observera dagens längd och solhöjden 331
Årstider: Observera skugga och solhöjd 333
Årstider: Modell av solen och jorden 335
Månen: Vår närmsta granne 338
Månen, jorden och solen: Modeller 341

Litteratur 345